Statistics for Provinces of China Map Quiz

Click here to take the quiz!

General Stats

  • This quiz has been taken 66,436 times
  • The average score is 14 of 32

Answers on the Map

Answers color-coded by a green-red scale on the quiz's map according to % correct below.
Loading ...
 

Answer Stats

Answer% Correct
Tibet
80%
Hong Kong /
Macau
75%
Inner Mongolia
73%
Beijing
70%
Xinjiang Uyghur
70%
Shanghai
65%
Guangdong
58%
Hainan
58%
Sichuan
51%
Tianjin
51%
Yunnan
50%
Heilongjiang
44%
Chongqing
40%
Fujian
40%
Guangxi
39%
Shandong
39%
Jilin
36%
Liaoning
36%
Qinghai
36%
Gansu
35%
Hebei
35%
Shaanxi
35%
Hubei
32%
Ningxia
32%
Henan
31%
Hunan
31%
Zhejiang
31%
Anhui
30%
Shanxi
30%
Guizhou
29%
Jiangsu
29%
Jiangxi
26%

Score Distribution

Percentile by Number Answered

Percent of People with Each Score

Your Score History

You have not taken this quiz