Периодни систем елемената

У периодном систему постоји 118 елемената. Колико их можете набројати?
Quiz by valdo94
Rate:
Last updated: July 20, 2020
First submittedJuly 20, 2020
Times taken718
Average score31,4%
Report this quizReport
12:00
ваш одговор унесите овде
0
 / 118 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
1
H
2
He
3
Li
4
Be
5
B
6
C
7
N
8
O
9
F
10
Ne
11
Na
12
Mg
13
Al
14
Si
15
P
16
S
17
Cl
18
Ar
19
K
20
Ca
21
Sc
22
Ti
23
V
24
Cr
25
Mn
26
Fe
27
Co
28
Ni
29
Cu
30
Zn
31
Ga
32
Ge
33
As
34
Se
35
Br
36
Kr
37
Rb
38
Sr
39
Y
40
Zr
41
Nb
42
Mo
43
Tc
44
Ru
45
Rh
46
Pd
47
Ag
48
Cd
49
In
50
Sn
51
Sb
52
Te
53
I
54
Xe
55
Cs
56
Ba
72
Hf
73
Ta
74
W
75
Re
76
Os
77
Ir
78
Pt
79
Au
80
Hg
81
Tl
82
Pb
83
Bi
84
Po
85
At
86
Rn
87
Fr
88
Ra
104
Rf
105
Db
106
Sg
107
Bh
108
Hs
109
Mt
110
Ds
111
Rg
112
Cn
113
Nh
114
Fl
115
Mc
116
Lv
117
Ts
118
Og
57
La
58
Ce
59
Pr
60
Nd
61
Pm
62
Sm
63
Eu
64
Gd
65
Tb
66
Dy
67
Ho
68
Er
69
Tm
70
Yb
71
Lu
89
Ac
90
Th
91
Pa
92
U
93
Np
94
Pu
95
Am
96
Cm
97
Bk
98
Cf
99
Es
100
Fm
101
Md
102
No
103
Lr
#
Елемент
1
Водоник
2
Хелијум
3
Литијум
4
Берилијум
5
Бор
6
Угљеник
7
Азот
8
Кисеоник
9
Флуор
10
Неон
11
Натријум
12
Магнезијум
13
Алуминијум
14
Силицијум
15
Фосфор
16
Сумпор
17
Хлор
18
Аргон
19
Калијум
20
Калцијум
21
Скандијум
22
Титанијум
23
Ванадијум
24
Хром
#
Елемент
25
Манган
26
Гвожђе
27
Кобалт
28
Никл
29
Бакар
30
Цинк
31
Галијум
32
Германијум
33
Арсен
34
Селен
35
Бром
36
Криптон
37
Рубидијум
38
Стронцијум
39
Итријум
40
Цирконијум
41
Ниобијум
42
Молибден
43
Технецијум
44
Рутенијум
45
Родијум
46
Паладијум
47
Сребро
48
Кадмијум
#
Елемент
49
Индијум
50
Калај
51
Антимон
52
Телур
53
Јод
54
Ксенон
55
Цезијум
56
Баријум
57
Лантан
58
Церијум
59
Празеодијум
60
Неодијум
61
Прометијум
62
Самаријум
63
Европијум
64
Гадолинијум
65
Тербијум
66
Диспрозијум
67
Холмијум
68
Ербијум
69
Тулијум
70
Итербијум
71
Лутецијум
72
Хафнијум
#
Елемент
73
Тантал
74
Волфрам
75
Ренијум
76
Осмијум
77
Иридијум
78
Платина
79
Злато
80
Жива
81
Талијум
82
Олово
83
Бизмут
84
Полонијум
85
Астат
86
Радон
87
Францијум
88
Радијум
89
Актинијум
90
Торијум
91
Протактинијум
92
Уранијум
93
Нептунијум
94
Плутонијум
95
Америцијум
#
Елемент
96
Киријум
97
Берклијум
98
Калифорнијум
99
Ајнштајнијум
100
Фермијум
101
Мендељевијум
102
Нобелијум
103
Лоренцијум
104
Радерфордијум
105
Дубнијум
106
Сиборгијум
107
Боријум
108
Хасијум
109
Мајтнеријум
110
Дармштатијум
111
Рендгенијум
112
Коперницијум
113
Нихонијум
114
Флеровијум
115
Московијум
116
Ливерморијум
117
Тенесин
118
Оганесон
No comments yet