Statistics for Хеј Словени - текст

Click here to take the quiz!

General Stats

  • This quiz has been taken 124 times
  • The average score is 27 of 55

Answer Stats

Текст% Correct
Хеј,
99%
Словени,
98%
живи
80%
Живи,
80%
дух
69%
Дух
69%
дедова,
69%
наших
67%
словенски,
64%
народ
64%
Док
63%
за
62%
срце
60%
Живеће
60%
јоште
59%
бије
58%
синова.
56%
њихових
55%
и
54%
веков'ма!
48%
пакла,
46%
Залуд
45%
прети
45%
био
44%
Проклет
44%
домовине!
44%
ватра
44%
понор
44%
грома!
43%
своје
43%
издајица
43%
Ми
43%
се
37%
нек
37%
стојимо
37%
Нек
37%
нама
36%
постојано
36%
над
36%
клисурине,
35%
сада
33%
све
32%
тресе!
31%
разнесе,
31%
Буром
31%
Земља
31%
пуца,
30%
Стена
30%
лама,
29%
Кано
29%
дуб
28%

Score Distribution

Percentile by Number Answered

Percent of People with Each Score

Your Score History

You have not taken this quiz