Statystyki dla Odpowiedź Zaczyna się na "G"

Kliknij tutaj aby rozwiązać quiz!

Ogólne statystyki

  • Ten quiz został rozwiązany 15 998 razy
    (14 467 od ostatniego zresetowania)
  • Średni wynik to 16 z 24

Statystyki odpowiedzi

PytanieOdpowiedź% Poprawnych
Biały orzeł w koronie na czerwonym tle to polskie....Godło
94%
Które miasto jest stolicą Województwa Pomorskiego?Gdańsk
93%
Które miasto było pierwszą stolicą Polski?Gniezno
93%
Do jakiego państwa należy półwysep Peloponez?Grecja
89%
Jak nazywa się oficerski stopień wojskowy, wyższy od pułkownika?Generał
88%
Jaką nazwę nosi przewlekła choroba zakaźna atakująca głównie płuca?Gruźlica
86%
Stolicą jakiego kraju jest Tbilisi?Gruzja
83%
Jaką nazwę nosi ciało niebieskie złożone z gazów i plazmy, widoczne jako punkt
świetlny na ciemnym niebie?
Gwiazda
79%
Jaką nazwę nosi kulisty model Ziemi lub innego ciała niebieskiego?Globus
75%
Który pierwiastek chemiczny często potocznie określa się również "aluminium"?Glin
73%
Jaki przydomek nosił pierwszy polski kronikarz, autor "Kroniki Polskiej"?Gall Anonim
69%
Jak brzmiała nazwa policji politycznej w III Rzeszy?Gestapo
67%
Jaką nazwę nosi popularny w Polsce gatunek nietoperza o wielkich uszach?Gacek
63%
Jak określało się znachora prowadzącego obrzęd dziadów?Guślarz
60%
Który północnoamerykański kraj ma wspólną (taką samą) nazwę z jego stolicą?Gwatemala
60%
Jaką nazwę nosi brytyjskie terytorium zamorskie na półwyspie iberyjskim?Gibraltar
58%
Jaki tytuł nosi serial telewizyjny produkcji HBO oparty na książkach George'a R.R. Martina?Gra o Tron
58%
Jaką nazwę nosi pierwiastek chemiczny o symbolu "Ge"? Jego nazwę można kojarzyć z
jednym z państw europejskich.
German
57%
Jak potocznie określa się charakterystyczny model Volkswagena,
produkowanego od 1938 roku?
Garbus
56%
Jaką nazwę nosi dział medycyny zajmujący się schorzeniami żołądka i jelit?Gastrologia
56%
Jak określa się zespół genów danego organizmu warunkujący jego właściwości dziedziczne?Genotyp
53%
Jaką nazwę nosi najwyższy szczyt Tatr?Gerlach
52%
Jak brzmi tytuł wysokonakładowego, ogólnopolskiego dziennika społeczno-politycznego
wydawanego w Warszawie od 8 maja 1989 przez koncern mediowy Agora SA?
Gazeta Wyborcza
41%
Jak nazywa się grupa cudzożywnych organizmów plechowych, niemających ciałek zieleni?Grzyby
39%

Rozkład punktacji

Percentyl według liczby udzielonych odpowiedzi

Procent ludzi z każdym wynikiem

Twoja historia wyników

Nie rozwiązałeś tego quizu od ostatniego zresetowania