Statystyki dla Ważne Daty w Historii Polski

Kliknij tutaj aby rozwiązać quiz!

Ogólne statystyki

  • Ten quiz został rozwiązany 7 185 razy
    (5 212 od ostatniego zresetowania)
  • Średni wynik to 18 z 30

Statystyki odpowiedzi

Lp.WydarzenieRok% Poprawnych
1Chrzest Polski966
99%
2Bitwa pod Grunwaldem1410
97%
9Wybuch Drugiej Wojny Światowej1939
91%
8Odzyskanie niepodległości1918
88%
4Upadek komunizmu w Polsce1989
85%
5Zjazd gnieźnieński1000
81%
24Polska zostaje członkiem Unii Europejskiej2004
79%
15Wybuch Powstania Warszawskiego1944
78%
25Trzeci rozbiór Polski1795
76%
12Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce prze władze komunistyczne1981
75%
20Drugi rozbiór Polski1793
74%
18Pierwszy rozbiór Polski1772
72%
6Uchwalenie Konstytucji 3 Maja1791
72%
10Wybuch Powstania Listopadowego1830
67%
26Bitwa Warszawska z siłami ZSSR tzw. "Cud nad Wisłą"1920
67%
19Wejście Polski do struktur NATO1999
65%
22Wybuch Powstania Styczniowego1863
60%
14Wybuch Powstania Kościuszkowskiego1794
50%
16Hołd pruski1525
49%
11Odsiecz wiedeńska1683
46%
3Utworzenie Księstwa Warszawskiego1807
46%
7Podział dzielnicowy Polski1138
41%
30Wkroczenie Polskiego Kontyngentu Wojskowego do Afganistanu2002
38%
13Unia lubelska z Litwą1569
37%
27Poznański Czerwiec1956
34%
23Początek dynastii Jagiellonów w Polsce1386
27%
29Bitwa pod Kircholmem1605
26%
17Bitwa pod Chocimem1621 i 1673
25%
21Wybuch wojny trzynastoletniej z Zakonem Krzyżackim1454
21%
28Konfederacja warszawska1573
11%

Rozkład punktacji

Percentyl według liczby udzielonych odpowiedzi

Procent ludzi z każdym wynikiem

Twoja historia wyników

Nie rozwiązałeś tego quizu od ostatniego zresetowania