Statistics for 40 Biggest Ethnic Groups in China

Click here to take the quiz!

General Stats

  • This quiz has been taken 703 times
  • The average score is 10 of 40

Answer Stats

HintAnswer% Correct
1,220,844,52091.60Han
94%
5,981,8400.45Mongols
79%
6,282,1870.47Tibetans
75%
1,830,9290.14Korean
74%
10,069,3460.76Uyghurs
73%
10,387,9580.78Manchu
59%
1,463,0640.11Kazakh
52%
10,586,0870.79Hui
51%
289,5650.02Tu
46%
51,069-----Tajik
42%
186,7080.01Kyrgyz
40%
16,926,3811.27Zhuang
34%
9,426,0070.71Miao
32%
8,714,3930.65Yi
28%
1,462,5880.11Li
28%
1,933,5100.15Bai
18%
2,796,0030.21Yao
17%
1,261,3110.09Dai
16%
2,879,9740.22Dong
15%
8,353,9120.63Tujia
14%
309,5760.02Qiang
14%
708,6510.05She
13%
702,8390.05Lisu
10%
1,660,9320.12Hani
10%
326,2950.02Nakhi
9%
130,6070.01Salar
9%
411,8470.03Sui
8%
2,870,0340.22Buyei
8%
621,5000.05Dongxiang
8%
147,8280.01Jingpo
7%
131,9920.01Daur
7%
119,6390.01Blang
6%
485,9660.04Lahu
6%
429,7090.03Va
6%
190,4810.01Xibe
6%
550,7460.04Gelao
6%
216,2570.02Mulao
5%
42,861-----Pumi
5%
39,555----Achang
5%
101,1920.01Maonan
4%

Score Distribution

Percentile by Number Answered

Percent of People with Each Score

Your Score History

You have not taken this quiz