thumbnail

Welsh Sentences #1

Select the correct translation for the sentences! - Dewiswch y brawddegau cywir!
Quiz by LearnWelsh101
Rate:
Last updated: August 1, 2019
You have not attempted this quiz yet.
First submittedJuly 31, 2019
Times taken41
Average score80.0%
Report this quizReport
4:00
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
1. What time is it?
Pa ddiwrnod yw hi?
Faint o'r gloch yw hi?
Beth yw dy enw di?
Faint yw hwn?
2. I am twenty-five years old
Rwy'n ddau-ddeg-dau
Rwy'n bump-deg-pump
Rwy'n ddau-ddeg-pump
Rwy'n dri-deg
3. Where is the bathroom?
Ble mae'r sied?
Ble mae'r gegin?
Ble mae'r ardd?
Ble mae'r tŷ bach?
4. I'm learning Welsh
Rwy'n dysgu Cymraeg
Dydw i ddim yn siarad Cymraeg
Rwy'n caru Cymru
Rwy'n hoffi siarad Cymraeg
5. How much is this?
Wyt ti am brynu e?
Faint yw hwn?
Faint o'r gloch yw hi?
Sut wyt ti?
6. Do you understand?
Wyt ti'n barod?
Wyt ti'n clywed?
Wyt ti'n
Wyt ti'n deall?
7. Excuse me
Esgusodwch fi
Os gwelwch yn dda
Diolch yn fawr
Dim diolch
8. I'm going on holiday
Dydw i ddim yn hoffi tywydd poeth
Rwy'n mynd ar wyliau
Rwy'n mynd gyda fy nheulu
Rwy'n mynd i Iwerddon am wythnos
9. Do you have any pets?
Oes gen ti gathod?
Oes gen ti unrhyw anifeiliaid?
Wyt ti'n hoffi anifeiliaid?
Wyt ti eisiau anifail?
10. I like playing foot-ball with friends
Rwy'n hoffi chwarae pel-droed gyda fy ffrindiau
Rwy'n casau chwarae pel-droed
Rwy'n hoffi fy ffrindiau
Rwy'n hoffi chwarae pel-rwyd
Comments
No comments yet