Kenmerkende aspecten

Fill in the 'kenmerkende aspecten'
Quiz by yourusername
Rate:
Last updated: December 7, 2020
You have not attempted this quiz yet.
First submittedDecember 7, 2020
Times taken4
Average score18.2%
Report this quizReport
60:00
Enter answer here
0
 / 22 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Hint
Answer
H1
de levenswijze van jager-verzamelaars
H1
het ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen
H1
het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen
H2
de ontwikkeling van wetenschappelijk denken en het denken over burgerschap en politiek in de Griekse stadsstaat
H2
de klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur
H2
de groei van het Romeinse imperium waardoor de Grieks-Romeinse cultuur zich over Europa verspreidde
H2
de confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur in Noordwest-Europa
H2
de ontwikkeling van het jodendom en christendom als eerste monotheïstische godsdiensten
H3
ontstaan en verspreiding van de islam
H3
de vrijwel volledige vervanging in West-Europa van de agrarisch-urbane cultuur door een zelfvoorzienende agrarische cultuur, georganiseerd via hofstelsel en horigheid
H3
het ontstaan van feodale verhoudingen in het bestuur
H3
de verspreiding van het christendom in geheel Europa
H4
de opkomst van handel en ambacht die de basis legde voor het herleven van een agrarisch-urbane samenleving
H4
de opkomst van de stedelijke burgerij en de toenemende zelfstandigheid in de steden
H4
het begin van staatsvorming en centralisatie
H4
het conflict in de christelijke wereld over de vraag of de wereldlijke dan wel geestelijke macht het primaat behoorde te hebben
H4
de expansie van de christelijke wereld naar buiten toe, onder andere in de vorm van kruistochten
H5
het begin van de Europese overzeese expansie
H5
het veranderde mens- en wereldbeeld van de renaissance en het begin van een nieuwe wetenschappelijke belangstelling
H5
de hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke oudheid
H5
de protestantse Reformatie die splitsing van de katholieke kerk in West-Europa tot gevolg had
H5
het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat
Comments
No comments yet