thumbnail

70 naukowców, którzy zmienili świat.

Czy znasz nazwiska naukowców, których działalność miała wpływ na losy świata?
lista skupia się głównie na fizykach i wynalazcach, lecz zawiera także kilku filozofów, biologów i chemików, którch wpływ był bardzo znaczący
o ewentualnych błędach i literówkach proszę informować w komentarzach
Quiz wykonany przez rafall23
Oceń:
Ostatnio zaktualizowany: 21 lipiec, 2021
Jeszcze nie spróbowałeś rozwiązać tego quizu.
Po raz pierwszy przesłany18 grudzień, 2019
Razy rozwiązany262
Średni wynik35,7%
Zgłoś quizZgłoś
20:00
Wpisz odpowiedź tutaj
0
 / 70 odgadnięto
Quiz jest zapauzowany. Zostały ci jeszcze .
Punktacja
Twój wynik to / = %
Twój wynik jest taki sam lub lepszy od % uczestników testu także zdobyło 100%
Średni wynik to
Twój rekordowy wynik to
Twój najszybszy czas to
Przewiń w dół, aby zobaczyć odpowiedzi i więcej statystyk ...
Lp.
Hint
Answer
1
Grecki filozof i matematyk, kojarzony z twierdzeniem o długości przeciwprostokątnej w trójkacie.
Pitagoras z Samos
2
Grecki lekarz nazywany ojcem medycyny. Lekarze składają przysięgę nazwaną jego imieniem.
Hipokrates
3
Pochodzący z Miletu twórca twierdzenia o podobieństwie trójkątów, dzięki czemu zgodnie z legendą obliczył wysokośc piramid. Był również filozofem i politykiem.
Tales z Miletu
4
Uczeń Sokratesa, który założył w Atenach akademię. Jeden z najważniejszych filozofów starożytności.
Platon
5
Nauczyciel Aleksanda Wielkiego, filozof, którego poglądy były później przyjęte przez Tomasza z Akwinu. Jeden z trzech najważniejszych filozofów starożytności.
Arystoteles
6
Matematyk grecki z Aleksandrii, zajmował się geometrią. Dziś jego imieniem nazywa się jeden rodzaj przestrzeni w matematyce używany np. w fizyce klasycznej.
Euklides
7
Starożytny geograf i astronom, którego mapy i koncepcje były wiodące przez wiele stuleci. Związany z teorią geocentryczą.
Ptolemeusz
8
Autor prawa o sile wyporu i słynnego okrzyku "Eureka!", a także przenośnika śrobowego czy zegara wodnego.
Archimedes
9
Konstruktor prasy drukarskiej z ruchomymi czcionkami.
Jan Gutenberg
10
Nazywany człowiekem renesansu włoski konstruktor, pisarz, filozof i malarz. Autor "Człowieka Witruwiańskiego" i "Ostatniej Wieczerzy".
Leonardo da Vinci
11
Autor nowożytnej teorii heliocentrycznej. Napisał "O obrotach sfer niebieskich".
Mikołaj Kopernik
12
Włoski astronom, kontruktor jednego z pierszych teleskopów, a także mikroskopów i termometrów. Odkrywca czterech największych księżycy Jowisza i pierścieni Saturna.
Galileusz
13
Niemiecki astronom i matematyk. Autor praw ruchu planet, które zakładają eliptyczne orbity.
Johannes Kepler
15
Holenderski matematyk, fizyk i astronom. Autor jeden z pierwszych prac o rachunku prawdopodobieństwa. Jsko fizyk sformułował zasadę dotyczącą rozchodzenia się fal w pobliżu przeszkód.
Christiaan Huygens
14
Francuz znany z badań nad mechaniką płynów. Jego nazwiskiem w układzie SI nazywa się jednostkę ciśnienia.
Blaise Pascal
16
Odkrywca podstawowego prawa sprężystości nazwanego jego imieniem.
Robert Hooke
17
Twórca zasad klasycznej dynamiki i prawa powszechnego ciążenia.
Izaak Newton
18
Angielski astronom, odkrywa eliptycznych orbit komet. Przewidział powrót jeden z nich po 76 latach. Dziś nasywa się tę kometę jego imieniem.
Edmund Halley
19
Pochodzący z Gdańska autor jeden z używanych do dziś skal temperatur.
Daniel Fahrenheit
20
Konstruktor piorunochronu, prezydent Stanów Zjednoczonych.
Benjamin Franklin
21
Brytyjski chemik i fizyk. W swoim laboratorium wydzielił wodór i dwutlenek węgla, a także oznaczył skład wody i powietrza. Jest twórcą wagi skręcej, przy użyciu której wyznaczył wartość stałej grawitacji.
Henry Cavendish
22
Szkocki wynazazca, który znacząco rozwinął maszyny parowe. Jego nazwiskiem określa się dziś jednostkę mocy.
James Watt
23
Francuski autor prawa opisującego siłę oddziaływania ładunków elektrycznych. Od jego nazwiska wywodzi się jednosta ładunku elektrycznego w układzie SI.
Chalres de Coulomb
24
Bracia, którzy skonstruowali pierwszy balon na ciepłe powietrze i odbyli nim lot.
bracia Montgolfier
25
Francuski chemik, jeden z autorów prawa zachowania masy oraz pojęcia pierwiastka. Stracony w trakcie Rewolucji Francuskiej.
Antoine Lavoisier
26
Włoski fizyk, twórca pierwszego ogniwa galwanicznego. Od jego nazwiska wywodzi się nazwa jednostki napięcia elektrycznego.
Alessandro Volta
27
Twórca nowoczesnej teorii atomistycznej określającej atomy pierwiastków jako fundamentalne niepodzielne jednostki materii. Opisał również wadę wzroku - ślepotę barw.
John Dalton
28
Francuski fizyk zajmujący się elektrycznością i magnetyzmem. Od jego nazwiska wywodzi się jednostka natężenia prądu w układzie SI.
Andre-Marie Ampere
29
Włoski fizyk zajmujący się teorią atomistyczną. Twórca prawa mówiącego o objętości 1 mola gazu doskonałego. Na jego cześć nazwano stałą definiującą jeden mol.
Amedo Avogadro
30
Twórca praw dotyczących rozszerzalności, rozprężliwości cieplnej i objętości gazów oraz rozszerzalności i parowania cieczy
Joseph Gay-Lussac
31
Odkrywca zajwiska indukcji elektromagnetycznej, a także konstruktor klatki, która chroni przez zewnętrznym polem elektrycznym.
Michael Faraday
32
Autor pierwszej teorii ewolucji.
Charles Darwin
33
Brytyjski fizyk zajmujący się pojęciami ciepła, temperatury i oporu elektrycznego. Od jego nazwiska wywodzi się jednostka energii, ciepła i pracy.
James Joule
34
Twórca szczepionki przeciw wściekliźnie oraz jedej z metod konserwacji żywności.
Louis Pasteur
35
Zakonnik, który zajmując się chodowaniem grochu zwyczajnego, opisał zasady dziedziczenia. Uważany za ojca genetyki.
Johann Gregor Mendel
36
Współtwórca II zasady termodynamiki. Odkrył istnienie zera bezwzględnego. Od jego nazwiska wywodzi się nazwa jednostki temperatury.
Lord Kelvin (William Thomson)
37
Dokonał unifikacji oddziaływań elektrycznych i magnetycznych. Przedstawił cztery równania uznawane za fundamentale w elektromagnetyzmie.
James Clerk Maxwell
38
Wynalazca dynamitu i fundator najsłynniejszej nagrody naukowej.
Alfred Nobel
39
Twórca układu okresowego pierwiastków.
Dmitrij Mendelejew
40
Autor podstawowych prac z kinetycznej teorii gazów oraz twierdzenia o wzroście entropii, które wyryto na jego nagrobku. Jego nazwisko nosi stała fizyczna będąca ilorazem stałej gazowej i liczby Avogadra.
Ludwig Boltzmann
41
Odkrywca promieni X. Laureat pierwszej Nargrody Nobla w dziedzinie fizyki.
Wilhelm Roentgen
42
Wynalazca i przedsiębiorca posiadający ponad 1000 patentów między innymi fonografu i żarówki elektrycznej.
Thomas Alva Edison
43
Wynalazca telefonu i kilku innych urządzeń telekomunikacyjnych.
Alexander Graham Bell
44
Odkrywca promieniotwórczości, za co otrzymał wraz z małżeństwem Curie Nagrodę Nobla.
Antoine-Henri Becquerel
45
Serbski wynalazca, konstruktor wielu urządzeń wykorzystujących prąd zmienny, m. in. silnika elektrycznego, prądnicy prądu przemiennego czy transformatora. Zaprojektował także elektrownię na Wodospadzie Niagara.
Nikola Tesla
46
Odkrywca elektronu.
Sir John Joseph Thomson
47
Twórca psychoanalizy.
Sigmund Freud
48
Odkrywca fal elektromagnetycznych. Od jego nazwiska wywodzi się jednostka częstotliwości.
Heinrich Rudolf Hertz
49
Ojciec mechaniki kwantowej, autor prawa opisującego emisję z ciała doskonale czarnego.
Max Planck
50
Odkrywca chromosomów.
Thomas Hunt Morgan
51
Jedyna w historii laureatka dwóch Nagród Nobla w dziedzinach fizyki oraz chemii. Odkrywczyni polonu i radu.
Maria Skłodowska-Curie
52
Brytyjski fizyk, który potwierdził istnienie jądra atomowego.
Ernest Rutherford
53
Konstruktorzy pierwszego samolotu.
Bracia Wright
54
Konstruktor radia (posiadacz patentu).
Guglielmo Marconi
55
Twórca szczególnej teorii względności i dualizmu korpuskularno-falowego. Za wyjaśnienie zjawiska fotoelektrycznego zewnętrznego otrzymał Nagrodę Nobla.
Albert Einstein
56
Odkrywca penicyliny.
Alexander Fleming
57
Duński fizyk zajmujący się budową atomu. Jego model atomu wodoru przyczynił się do rozwoju mechaniki kwantowej.
Niels Bohr
58
Jeden z twórców mechaniki kwantowej. Autor fundamentalnego równania opisującego ewolucję funkcj falowej.
Erwin Schrödinger
59
Amerykański astronom zajmujący się obserwacją odległych galaktyk. Obliczył prędkość z jaką się oddalają na podstawie przesunięcia ku czerwieni.
Edwin Hubble
60
Odkrywca neutronu.
Sir James Chadwick
61
Odkrywca fal materii oraz falowej natury elektronów.
Louis de Broglie
62
Włoski fizyk zajmujący się fizyką jądrową. Współtwórca reaktora atomowego i bomby atomowej.
Enrico Fermi
63
Twórca zasady nieoznaczoności.
Werner Heisenberg
64
Autor skali elektroujemności oraz ojciec chemii kwantowej.
Linus Carl Pauling
65
Amerykański fizyk, dyrektor programu Manhattan, nazywany ojcem bomby atomowej.
Robert Oppenheimer
66
Współwynalazca tranzystora. Konstruktor diody nazwanej jego imieniam oraz tranzystora bipolarnego.
William Shockley
67
Bryryjski matematyk i kryptolog. Jeden z twórców podstaw informatyki. Uważany za ojca sztucznej inteligencji.
Alan Turing
68
Odkrywca budowy podwójnej helisy DNA.
James Dewey Watson
69
Zalożyciel koncerny Microsoft. Informatyk i konstruktor, który przyczynił się do znacznego rozwoju komputerów.
Bill Gates
70
Brytyjski fizyk i programista, współtwórca i jeden z pionierów usługi WWW, jednej z najpopularniejszych usług internetowych. Od 1994 jest przewodniczącym W3C.
Tim Berners-Lee
+1
Poziom 51
27 cze, 2021
daj mozliwość wpisania farenhajt
+1
Poziom 53
21 lip, 2021
ok