thumbnail

Suomen nykyinen eduskunta

Nimeä Suomen jokainen kevään 2019 eduskuntavaaleissa Arkadianmäelle äänestetty kansanedustaja. (mukana tämänhetkiset kansanedustajat ja myöskin EU-parlamenttiin valitut, kevään eduskuntavaaleissa eduskuntaan äänestetyt edustajat). Edustajat ovat aakkosjärjestyksessä sukunimen perusteella. Aikaa 20 min, mutta ajan voi ottaa pois päältä stop-merkistä.
Visan tekijä: jumalatarr
Arvioi:
Viimeksi päivitetty: 4. syyskuuta 2019
Et ole vielä kokeillut tätä visaa.
Ensimmäisen kerran julkaistu3. syyskuuta 2019
Pelikerrat102
Keskiarvotulos23,8%
Ilmianna visaIlmianna
20:00
Kirjoita vastaus tähän...
0
 / 202 arvattu
Visa on tauolla. Sinulla on jäljellä.
Pistelasku
Sait tulokseksi / = %
Tämä päihittää tai on tasoissa % testin ottajista sai myös tulokseksi 100%
Keskiarvotulos
Ennätystuloksesi on
Nopein aikasi on
Jatka alas vierittämistä, jos etsit vastauksia tai lisätilastoja ...
Puolue
Kansanedustaja
RKP
Anders Adlercreutz
Kesk.
Pekka Aittakumpu
Vihr.
Outi Alanko-Kahiluoto
Vas.
Li Andersson
PS
Sanna Antikainen
Vas.
Paavo Arhinmäki
SDP
Marko Asell
Kok.
Heikki Autto
SDP
Kim Berg
RKP
Sandra Bergqvist
RKP
Eva Biaudet
RKP
Thomas Blomqvist
PS
Juho Eerola
Kok.
Markku Eestilä
Vihr.
Tiina Elo
PS
Ritva Elomaa
SDP
Eeva-Johanna Eloranta
SDP
Seppo Eskelinen
KD
Sari Essayah
SDP
Tarja Filatov
Vihr.
Bella Forsgren
Kok.
Sanni Grahn-Laasonen
SDP
Jukka Gustafsson
SDP
Maria Guzenina
SDP
Tuula Haatainen
Vihr.
Pekka Haavisto
PS
Teuvo Hakkarainen
PS
Jussi Halla-aho
SDP
Timo Harakka
Vihr.
Atte Harjanne
Liik.
Harry Harkimo
Vihr.
Satu Hassi
Kesk.
Hannakaisa Heikkinen
Kok.
Janne Heikkinen
Kok.
Timo Heinonen
SDP
Eveliina Heinäluoma
RKP
Anna-Maja Henriksson
Vihr.
Hanna Holopainen
Vihr.
Mari Holopainen
Vas.
Veronika Honkasalo
Kesk.
Petri Honkonen
Vihr.
Inka Hopsu
Kesk.
Hannu Hoskonen
PS
Laura Huhtasaari
PS
Petri Huru
Kesk.
Hanna Huttunen
Vihr.
Saara Hyrkkö
Kok.
Antti Häkkänen
Vas.
Katja Hänninen
Kok.
Anna-Kaisa Ikonen
PS
Olli Immonen
Kok.
Kalle Jokinen
PS
Vilhelm Junnila
PS
Kaisa Juuso
PS
Arja Juvonen
Vihr.
Heli Järvinen
Kesk.
Antti Kaikkonen
Kesk.
Eeva Kalli
Kesk.
Anne Kalmari
Kok.
Ilkka Kanerva
PS
Toimi Kankaanniemi
Vihr.
Emma Kari
SDP
Mika Kari
Kok.
Pia Kauma
Kok.
Ville Kaunisto
Vas.
Juho Kautto
Kesk.
Hilkka Kemppi
Kok.
Pihla Keto-Huovinen
Puolue
Kansanedustaja
SDP
Anneli Kiljunen
SDP
Kimmo Kiljunen
Kok.
Marko Kilpi
Kesk.
Mikko Kinnunen
SDP
Krista Kiuru
Kok.
Pauli Kiuru
Vas.
Mai Kivelä
Kesk.
Esko Kiviranta
Kesk.
Pasi Kivisaari
Vas.
Anna Kontula
PS
Ari Koponen
Vihr.
Noora Koponen
Kok.
Jukka Kopra
PS
Jari Koskela
SDP
Johannes Koskinen
Kesk.
Hanna Kosonen
PS
Jouni Kotiaho
Kok.
Terhi Koulumies
Kesk.
Katri Kulmuni
Kesk.
Antti Kurvinen
SDP
Johan Kvarnström
Vas.
Merja Kyllönen
SDP
Suna Kymäläinen
Kesk.
Mikko Kärnä
Kesk.
Joonas Könttä
PS
Sheikki Laakso
Kok.
Mia Laiho
KD
Antero Laukkanen
PS
Rami Lehto
Kok.
Elina Lepomäki
Kesk.
Jari Leppä
SDP
Aki Linden
SDP
Antti Lindtman
Kesk.
Mika Lintilä
Kesk.
Markus Lohi
Vas.
Pia Lohikoski
PS
Mikko Lunden
RKP
Mats Löfström
SDP
Niina Malm
SDP
Sanna Marin
Kok.
Matias Marttinen
Kesk.
Hanna-Leena Mattila
PS
Leena Meri
Vihr.
Krista Mikkonen
Kok.
Sari Multala
Vas.
Markus Mustajärvi
Kok.
Kai Mykkänen
Vas.
Jari Myllykoski
PS
Juha Mäenpää
PS
Jani Mäkelä
SDP
Riitta Mäkinen
SDP
Merja Mäkisalo-Ropponen
PS
Jukka Mäkynen
PS
Veijo Niemi
PS
Mika Niikko
RKP
Anders Norrback
SDP
Ilmari Nurminen
Vihr.
Maria Ohisalo
SDP
Johanna Ojala-Niemelä
RKP
Mikko Ollikainen
Kok.
Petteri Orpo
Kesk.
Jouni Ovaska
SDP
Sirpa Paatero
PS
Tom Packalen
Vas.
Aino-Kaisa Pekonen
Kok.
Jaana Pelkonen
PS
Mauri Peltokangas
Puolue
Kansanedustaja
Vihr.
Pirkka-Pekka Petelius
SDP
Raimo Piirainen
Kesk.
Arto Pirttilahti
Vihr.
Jenni Pitko
PS
Sakari Puisto
PS
Riikka Purra
Kesk.
Juha Pylväs
PS
Lulu Ranne
Kesk.
Antti Rantakangas
PS
Mari Rantanen
SDP
Piritta Rantanen
RKP
Veronica Rehn-Kivi
PS
Minna Reijonen
SDP
Antti Rinne
Kok.
Paula Risikko
PS
Jari Ronkainen
Kok.
Wille Rydman
KD
Päivi Räsänen
Kesk.
Annika Saarikko
SDP
Kristiina Salonen
Kok.
Janne Sankelo
Vas.
Jussi Saramo
Vas.
Hanna Sarkkinen
Kok.
Sari Sarkomaa
Kok.
Arto Satonen
PS
Sami Savio
Kesk.
Mikko Savola
Vas.
Matti Semi
PS
Jenna Simula
Kesk.
Juha Sipilä
Kok.
Saara-Sofia Siren
Kok.
Ruut Sjöblom
SDP
Ville Skinnari
PS
Riikka Slunga-Poutsalo
Vihr.
Mirka Soinikoski
RKP
Joakim Strand
Vihr.
Iiris Suomela
SDP
Hussain al-Taee
SDP
Katja Taimela
Kok.
Mari-Leena Talvitie
KD
Sari Tanus
PS
Ville Tavio
Kok.
Kari Tolvanen
Kesk.
Ari Torniainen
SDP
Erkki Tuomioja
SDP
Tytti Tuppurainen
PS
Ano Turtiainen
PS
Sebastian Tynkkynen
SDP
Jutta Urpilainen
PS
Veikko Vallin
Kok.
Sinuhe Wallinheimo
Kesk.
Matti Vanhanen
Kok.
Juhana Vartiainen
Kesk.
Anu Vehviläinen
Kok.
Heikki Vestman
SDP
Pia Viitanen
Kok.
Sofia Vikman
SDP
Heidi Viljanen
Kok.
Anne-Mari Virolainen
Vihr.
Sofia Virta
PS
Ville Vähämäki
SDP
Tuula Väätäinen
SDP
Paula Werning
PS
Jussi Wihonen
Vas.
Johannes Yrttiaho
Kok.
Ben Zyskowicz
KD
Peter Östman
Ei vielä kommentteja