Najważniejsze daty w historii Polski

Quiz instructions
Quiz wykonany przez Petka9898
Oceń:
Ostatnio zaktualizowany: 7 października, 2019
Jeszcze nie spróbowałeś rozwiązać tego quizu.
Po raz pierwszy przesłany7 października, 2019
Razy rozwiązany819
Średni wynik48,0%
Zgłoś quizZgłoś
6:00
Enter answer here
0
 / 50 odgadnięto
Quiz jest zapauzowany. Zostały ci jeszcze .
Punktacja
Twój wynik to / = %
Twój wynik jest taki sam lub lepszy od % uczestników testu także zdobyło 100%
Średni wynik to
Twój rekordowy wynik to
Twój najszybszy czas to
Przewiń w dół, aby zobaczyć odpowiedzi i więcej statystyk ...
Wydarzenie
data
Chrzest Polski
966
Zjazd w Gnieźnie
1000
Koronacja Bolesława Chrobrego
1025
Sprowadzenie Krzyżaków do Polski
1226
Unia polsko-litewska
1385
Bitwa pod Grunwaldem
1410
II pokój w Toruniu
1466
Hołd Pruski
1525
Unia lubelska
1569
Pierwsza wolna elekcja
1573
Początek wojny ze Szwedami
1600
Bitwa pod Kircholmem
1605
Potop szwedzki
1655 – 1660
Oblężenie Jasnej Góry
1655
Odsiecz wiedeńska
1683
Sejm niemy
1717
I rozbiór Polski
1772
Sejm Czteroletni (Wielki)
1788 – 1792
Uchwalenie Konstytucji 3 Maja
1791
Konfederacja targowicka
1792
II rozbiór Polski
1793
Powstanie kościuszkowskie
1794
III rozbiór Polski
1795
Powstanie Legionów Polskich we Włoszech
1797
Utworzenie Księstwa Warszawskiego
1807
Wydarzenie
data
Wybuch powstania listopadowego
1830
Wybuch powstania krakowskiego
1846
Wybuch powstania styczniowego
1863
I wojna światowa
1914 – 1918
Utworzenie Polskiej Organizacji Wojskowej przez Józefa Piłsudskiego
1914
Odzyskanie niepodległości
11.11.1918
Powstanie Wielkopolskie
1918–1919
Powstania Śląskie
1919–1921
Bitwa warszawska
1920
Traktat ryski, ustanowienie granic Polski
1921
Przewrót majowy marszałka Józefa Piłsudskiego
1926
Zajęcie Zaolzia przez Polskę
1938
Wybuch II wojny światowej, atak Niemiec na Polskę
1.09.1939
Zbrodnia katyńska
1940
Wybuch Powstania Warszawskiego
1.08.1944
Referendum ludowe
1946
Poznański czerwiec
1956
Marzec ’...
1968
Wybór Karola Wojtyły na Papieża
1978
Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski
1979
Sierpień ’..., Powstanie Solidarności
1980
Stan wojenny w Polsce
1981–1983
Obrady Okrągłego Stołu, koniec komunizmu w Polsce
1989
Wstąpienie Polski do NATO
1999
Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej
2004
Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy