First Type-in Alphabetically - Countries

When given the name of a country, can you name the JetPunk accepted type-in that comes first alphabetically?
If the first alphabetical type-in is the country's actual name, it is excluded from the quiz.
Alphanumeric characters only. Punctuation and spaces are not considered.
Some of these type-ins are infinitely long. If a character appears an infinite amount of times, you only have to type it once.
Quiz by TurkeyCookTime
Rate:
Last updated: April 3, 2024
You have not attempted this quiz yet.
First submittedApril 3, 2024
Times taken4
Average score65.9%
Report this quizReport
20:00
Enter answer here
0
 / 85 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Country
Type-in Length
Answer
Afghanistan
10
afganastan
Algeria
7
algerea
Andorra
6
andora
Antigua and Barbuda
7
antigua
Argentina
9
argantina
Australia
10
austrailea
Azerbaijan
adjerbaaaaa... ...aaaaadjan
Bahamas
bahamaaaaa... ...aaaaaeeeee... ...eeeeeiiiii... ...iiiiiooooo... ...ooooos
Bhutan
7
bhuhtan
Bosnia and Herzegovina
6
bosnia
Brazil
6
brasil
Brunei
6
brunai
Burkina Faso
berkeeeee... ...eeeeeiiiii... ...iiiiinafaso
Burundi
7
barundi
Cameroon
8
camaroon
Cape Verde
9
caboverde
Central African Republic
3
car
Comoros
7
comaros
Czech Republic
7
czechia
Democratic Republic of the Congo
00000... ...0000011111... ...1111122222... ...2222233333... ...3333344444... ...4444455555... ...5555566666... ...6666677777... ...7777788888... ...8888899999... ...99999aaaaa... ...aaaaabbbbb... ...bbbbbccccc... ...cccccongo
Djibouti
8
djabouti
Dominica
8
dominaca
Dominican Republic
17
dominacanrepublic
Ecuador
7
ecaudor
Equatorial Guinea
16
equatorealgiunea
Eritrea
7
eratrea
Federated States of Micronesia
00000... ...0000011111... ...1111122222... ...2222233333... ...3333344444... ...4444455555... ...5555566666... ...6666677777... ...7777788888... ...8888899999... ...99999aaaaa... ...aaaaabbbbb... ...bbbbbccccc... ...cccccddddd... ...dddddeeeee... ...eeeeefffff... ...fffffggggg... ...ggggghhhhh... ...hhhhhiiiii... ...iiiiijjjjj... ...jjjjjkkkkk... ...kkkkklllll... ...lllllmicronesia
Ghana
5
gahna
Grenada
7
granada
Guatemala
9
gautamala
Guinea
6
giunea
Guinea-Bissau
11
giuneabasau
Guyana
6
gayana
Honduras
honduraaaaa... ...aaaaaeeeee... ...eeeeeiiiii... ...iiiiiooooo... ...ooooos
Ivory Coast
cotedeiviiiii... ...iiiiiooooo... ...ooooore
Kazakhstan
kasaaaaa... ...aaaaabbbbb... ...bbbbbccccc... ...cccccddddd... ...dddddeeeee... ...eeeeefffff... ...fffffggggg... ...ggggghhhhh... ...hhhhhiiiii... ...iiiiijjjjj... ...jjjjjkkkkk... ...kkkkklllll... ...lllllmmmmm... ...mmmmmnnnnn... ...nnnnnooooo... ...oooooppppp... ...pppppqqqqq... ...qqqqqrrrrr... ...rrrrrsssss... ...ssssstan
Kiribati
8
kirabati
Kyrgyzstan
kirgaaaaa... ...aaaaabbbbb... ...bbbbbccccc... ...cccccddddd... ...dddddeeeee... ...eeeeefffff... ...fffffggggg... ...ggggghhhhh... ...hhhhhiiiii... ...iiiiijjjjj... ...jjjjjkkkkk... ...kkkkklllll... ...lllllmmmmm... ...mmmmmnnnnn... ...nnnnnooooo... ...oooooppppp... ...pppppqqqqq... ...qqqqqrrrrr... ...rrrrrsssss... ...ssssstan
Lesotho
7
lasotho
Liechtenstein
leccccc... ...cccccenstein
Luxembourg
luxembeeeee... ...eeeeeooooo... ...ooooorg
Mauritania
maaaaa... ...aaaaaooooo... ...oooooratania
Mauritius
maaaaa... ...aaaaaooooo... ...oooooritiiiii... ...iiiiiooooo... ...ooooos
Country
Type-in Length
Answer
Monaco
6
manaco
Montenegro
10
montanegro
Morocco
moroccccc... ...ccccco
Myanmar
5
burma
Netherlands
7
holland
North Korea
4
dprk
North Macedonia
5
fyrom
Pakistan
8
pakastan
Papua New Guinea
9
newgiunea
Paraguay
paragaaaaa... ...aaaaauuuuu... ...uuuuuy
Philippines
10
philapines
Portugal
8
portagal
Republic of the Congo
00000... ...0000011111... ...1111122222... ...2222233333... ...3333344444... ...4444455555... ...5555566666... ...6666677777... ...7777788888... ...8888899999... ...99999aaaaa... ...aaaaabbbbb... ...bbbbbccccc... ...cccccongo
Rwanda
6
ruanda
Saint Kitts and Nevis
10
saintkitts
Saint Lucia
10
saintlucia
Saint Vincent and the Grenadines
12
saintvincent
São Tomé and Príncipe
7
saotome
Saudi Arabia
3
ksa
Senegal
7
senagal
Seychelles
9
seycheles
Sierra Leone
10
sieraleone
Solomon Islands
14
solamanislands
South Korea
3
rok
South Sudan
13
southernsudan
Sri Lanka
6
ceylon
Suriname
8
suraname
Switzerland
11
switserland
Taiwan
3
roc
Tajikistan
tajaaaaa... ...aaaaabbbbb... ...bbbbbccccc... ...cccccddddd... ...dddddeeeee... ...eeeeefffff... ...fffffggggg... ...ggggghhhhh... ...hhhhhiiiii... ...iiiiijjjjj... ...jjjjjkkkkk... ...kkkkklllll... ...lllllmmmmm... ...mmmmmnnnnn... ...nnnnnooooo... ...oooooppppp... ...pppppqqqqq... ...qqqqqrrrrr... ...rrrrrsssss... ...ssssstan
Trinidad and Tobago
8
trinadad
Tunisia
7
tunesia
Turkmenistan
12
turkmenastan
Ukraine
10
theukraine
United Arab Emirates
21
theunitedarabemarates
United Kingdom
7
britain
United States
7
america
Uruguay
uragaaaaa... ...aaaaauuuuu... ...uuuuuy
Uzbekistan
10
uzbecastan
Vanuatu
vanaaaaa... ...aaaaatu
Vatican City
7
holysee
Venezuela
9
venazeula
Comments
No comments yet