WR kenmerkende aspecten - havo 5 SE3

Vul de kenmerkende aspecten 18 t/m 49 aan!
Het gebruik van hoofdletters is niet nodig
Bij een tijdscharnier is alleen een jaartal (bijvoorbeeld 1500) voldoende
Succes!
Quiz gemaakt door WR
Beoordeel:
Voor het laatst bewerkt: 19 juni 2022
Voor het eerst ingediend op28 februari 2020
Keren gedaan382
Gemiddelde score54,3%
Rapporteer deze quizRapporteer
15:00
Kenmerkende aspect
0
 / 35 geraden
De quiz is gepauzeerd. U heeft nog over.
Scoresamenvatting
U scoorde / = %
Dit verslaat of evenaart % van de gebruikers scoorde ook 100%
De gemiddelde score is
Uw highscore is
Uw snelste tijd is
Blijf scrollen voor antwoorden en meer statistieken ...
periode
#
hint
kenmerkende aspect
kernbegrip
 
 
TIJDSCHARNIER (jaartal) - Begin Renaissance
1500
van memento mori naar carpe diem
vroegmoderne tijd
18
Het _____ ___ __ ________ ___________ _________
begin van de Europese overzeese expansie
ontdekkingsreizen
 
19
___ ____________ ___- __ ___________ ___ __ ___________ __ ___ _____ ___ ___ ______ _______________ ______________
het veranderende mens- en wereldbeeld van de renaissance en het begin van een nieuwe wetenschappelijke belangstelling
carpe diem
uomo universale
 
20
De __________ __________ __ het erfgoed van __ ________ _______
hernieuwde oriëntatie op de klassieke oudheid
Grieken en Romeinen
humanisme
renaissance
 
21
De protestantse __________ die splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had
Reformatie
calvinisme (opstand!)
lutheranisme (verhuis)
protestantisme
Maarten Luther (1517)
 
22
___ _________ __ __ ___________ ___ ___________ __ __ __________ ___ ___ ____________ _____
Het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat
Tachtigjarige Oorlog
 
23
Het streven van vorsten naar absolute macht (___________)
absolutisme
droit divin
 
24
__ __________ ______ __ ____________ _______ __ __ _____ __ _________ __ _________ _______ ___ __ ___________ _________
de bijzondere plaats in staatkundig opzicht en de bloei in economisch en cultureel opzicht van de Nederlandse Republiek
burgerlijke cultuur
 
25
____________ _________________, _____________________ __ ___ _____ ____ ___ ____________
Wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie
handelskapitalisme
 
26
__ ________________ _________
de wetenschappelijke revolutie
empirisme / rationalisme
 
27
Rationeel optimisme en 'verlicht denken' dat werd toegepast op alle terreinen van de samenleving: godsdienst, economie en sociale verhoudingen (__ ___________)
de Verlichting
scheiding der machten
 
28
Voortbestaan van het ancien régime met pogingen om het vorstelijk bestuur op eigentijdse, verlichte wijze vorm te geven (________ ___________)
verlicht absolutisme
vorst is handig
 
29
Uitbouw van de Europese overheersing, met name in de vorm van_________________ __ __ _________ _________ _____-____________ ____________ __ __ ________ ____ ____ _______________
plantagekoloniën en de daarmee verbonden trans-Atlantische slavenhandel en de opkomst van het abolitionisme
driehoekshandel
 
30
De _____________ __________ in westerse landen___ ___ ______ __________ ____ ___________, ____________ __ ___________________
democratische revoluties met als gevolg discussies over grondwetten, grondrechten en staatsburgerschap
volkssoevereiniteit
 
 
TIJDSCHARNIER (JAARTAL) - INDUSTRIËLE REVOLUTIE
1800
industrie en democratie
moderne tijd
31
De ___________ _________ die in de westerse wereld de basis legde voor een industriële samenleving
industriële revolutie
fabrieken
 
32
Discussies over de ‘_______ _______’
sociale kwestie
vakbonden
 
33
De moderne vorm van imperialisme die verband hield met de industrialisatie (______ ____________)
modern imperialisme
koloniën
 
34
De opkomst van _____________________
emancipatiebewegingen
gelijkberechting
 
35
________________ _______________, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politieke proces
voortschrijdende democratisering
kiesrecht
 
36
De opkomst van ________-__________________ ___________: l__________, n___________, s_________, c_______________ en f________
politiek-maatschappelijke stromingen: liberalisme nationalisme socialisme confessionalisme feminisme
verzuiling
 
 
TIJDSCHARNIER (JAARTAL)
1900
massasamenleving
moderne tijd
37
De rol van _______ __________- __ ____________________ __ vormen van ________________
moderne propaganda- en communicatiemiddelen en massaorganisatie
radio / film / foto
 
38
Het in praktijk brengen van _____________ ____________ ___ __________ en ________/___________________
totalitaire ideologieën als communisme fascisme/nationaalsocialisme
totalitaire staat
 
39
__ ______ ___ ___ __________________
de crisis van het wereldkapitalisme
economische crisis
 
40
___ ______ ___ ____ ______________
het voeren van twee wereldoorlogen
WOI & WOII
 
41
Racisme en discriminatie die leidden tot ________, in het bijzonder __ __ _____
genocide op de joden
holocaust
 
42
__ ______ _________ ___ _________
de Duitse bezetting van Nederland
nazificatie
 
43
____________ __ ____ ______ _________ ______ ____ ________________________ __ __ _____________ ___ __ ________________ ___ ______________
verwoestingen op niet eerder vertoonde schaal door massavernietigingswapens en de betrokkenheid van de burgerbevolking bij oorlogvoering
totale oorlog
 
44
Vormen van ______ _____ ___ ____-________ ____________
verzet tegen het West-Europese imperialisme
zelfbeschikkingsrecht
 
45
De verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een wapenwedloop (__ _____ ______ ) __ __ daaruit voortvloeiende ________ ___ ___ ___________
de Koude Oorlog en de dreiging van een atoomoorlog
blokvorming
 
46
De _____________ die een eind maakte aan de westerse hegemonie in de wereld
dekolonisatie
strijden voor vrijheid
 
47
__ __________ ___ ______
de eenwording van Europa
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
 
48
__ __________ ________ ________ ___ _____ __ _____ __ ___ __ __e ____ __________ ___ ___ ___________ _______-_________ _____________________
De toenemende westerse welvaart die vanaf de jaren 60 van de 20e eeuw aanleiding gaf tot ingrijpende sociaal-culturele veranderingsprocessen
secularisatie
 
49
De ontwikkeling van pluriforme en ______________ _____________
multiculturele samenlevingen
globalisering
Nog geen opmerkingen