Andre verdenskrig

Enter an answer into the box
Quiz by profnick
Rate:
Last updated: January 28, 2019
You have not attempted this quiz yet.
First submittedMay 27, 2016
Times taken575
Average score57,9%
Report this quizReport
5:00
Enter answer here
0
 / 19 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Hint
Answer
Det man kaller alliansen til Tyskland under krigen
Aksemaktene
Dato for den tyske invasjonen av Polen, og startskuddet for WWII
1. september 1939
Krigen mellom USSR og Finland fra nov. 1939 til mars 1940
Vinterkrigen
Dato for invasjonen av Danmark og Norge
9. april 1940
Operasjon Barbarossa i 1941, verdens største invasjon, var den tyske invasjonen av
Sovjetunionen
7. desember 1941 kom USA med i krigen pga. det japanske angrepet på marinebasen på Hawaii kalt
Pearl Harbor
"De tre store" - Presidenten av USA
Franklin D. Roosevelt
"De tre store" - Statsministeren av Storbritannia (UK)
Winston Churchill
"De tre store" - Lederen av Sovjetunionen (USSR)
Josef Stalin
Det blodigste slaget under hele krigen
Stalingrad
Hint
Answer
Ordet som brukes om jødeutryddelsen
Holocaust
Den dødsleiren der flest mennesker ble drept, over en million jøder og andre
Auschwitz
Nazi-organisasjonen som var hovedansvarlig for jødeutryddelsen
SS (Schutzstaffel)
Landgangen til de vestallierte i Normandie, nordlige Frankrike, 6. juni 1944
D-dagen
Datoen man feirer i Norge som frigjøringsdagen, da krigen formelt var over
8. mai 1945
Krigen mot Japan endte ikke før atombombene falt over disse to byene
Hiroshima og Nagasaki
Rettsakene for fangede nazister og tyske militære ledere etter krigen
Nürnberg-prosessen
Hvilken internasjonal organisasjon ble opprettet etter krigen for å sikre fred
FN (De Forente Nasjoner)
Antall døde i andre verdenskrig (høyt estimat)
80 millioner
Comments
No comments yet