Antikken

Enter an answer into the box
Quiz by profnick
Rate:
Last updated: September 1, 2019
You have not attempted this quiz yet.
First submittedJuly 29, 2017
Times taken529
Average score33,3%
Report this quizReport
5:00
Enter answer here
0
 / 30 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Hint
Answer
Den største byen i Oldtiden ca. 600 f.v.t.
Babylon
Riket som erobret hele Midtøsten og Egypt, men klarte ikke erobre Hellas
Perserriket
Greske bystater kalles
Polis
Den største greske bystaten
Athen
Styreformen utviklet av ovennevnte
Direkte demokrati
Den mest militaristiske greske bystaten
Sparta
Den greske antikkens mest kjente bygning
Partenon på Akropolis i Athen
Forfatteren av eposene Iliaden og Odysseen
Homer
Den første naturfilosofen
Thales av Milet
"Fra mytologi til fornuft, filosofi og vitenskap"
Fra mythos til logos
Historieskrivingens far
Herodot
De tre store i gresk filosofi (riktig rekkefølge)
Sokrates, Platon, Aristoteles
Hva er filosofen Demokrit kjent for?
Atomisme
En gresk filosof som ikke trodde på noe liv etter døden
Epikur
Gresk konge som erobret Perserriket
Alexander den store
Det man kaller perioden etter Alexander, oppkalt etter Hellas
Hellenismen
Den største byen i verden ca. 200 f.v.t.
Alexandria
Hvilken sivilisasjon har sin "vugge" i den greske antikken?
Vestlig sivilisasjon
Riket som erobret grekerne, men beundret deres kultur
Romerriket
Deres statsform fra 500-tallet til 27 f.v.t.
Republikk
Denne staten ble ledet av to folkevalgte
Konsuler
Romernes språk
Latin
De to klassene av borgere i Roma
Patrisier og plebeier
Romersk diktator på slutten av republikken
Julius Caesar
Den største romerske filosofen
Cicero
Den første romerske keiseren
Augustus
Den første kristne romerske keiseren
Konstantin den store
Det som førte til Vest-Romerrikets oppløsning og antikkens slutt
Folkevandringstiden
Noe av arven etter de gamle grekerne
Arkitektur, teater, olympiske leker, filosofi, ord
Noe av arven etter romerne
Alfabetet, kalenderen, den katolske kirken, romanske språk, ord
Comments
No comments yet