Bibelen: Det gamle testamente

Se hvor mye du kan om GT
Quiz by profnick
Rate:
Last updated: October 22, 2021
You have not attempted this quiz yet.
First submittedSeptember 19, 2019
Times taken824
Average score53,6%
Report this quizReport
8:00
Enter answer here
0
 / 28 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Hint
Answer
De første bøkene i GT kalles
De fem mosebøkene (Toraen)
Delen av GT med en gjennomgang av gamle Israels historie
Historiebøkene
Delen av GT som inkl. Jobs bok, salmene og Høysangen
Visdomsbøkene (de poetiske bøkene)
Delen av GT med 4 store og 12 små profetbøker
Profetene (de profetiske bøkene)
At Adam og Eva spiste fra kunnskapens tre uten tillatelse
Syndefallet
Da Gud utslettet verdens mennesker og dyr
Syndfloden
Mannen Gud ba bygge en ark (båt) for å overleve
Noah
Navnet til denne guden, som man ikke skal si høyt
Jahve
Guds utvalgte folk i GT
Israelittene (jøder er deres etterkommere)
De tre patriarkene som dette folket stammer fra ifølge GT
Abraham, Isak, Jakob (Israel)
Det som Gud inngikk med den første patriarken
Pakten
Antallet stammer dette folket var delt inn
Israels 12 stammer (inkl. Judah)
Landet som disse stammene skal ha vært slaver i
Egypt
Hva menes med eksodus?
Utvandringen fra Egypt (i 2. mosebok)
Hint
Answer
Profeten som ledet eksodusen
Moses
Der Gud overleverte loven israelittene skulle leve etter
Sinai-fjellet (på Sinai-halvøya i Egypt)
Denne loven kalles også
Moseloven
Den mest berømte delen av loven
De ti bud
Landområdet som Gud hadde lovet Abrahams etterkommere
Kanaan
De tre israelittiske kongene (i riktig rekkefølge)
Saul, David, Salomo
Profeten som salvet de to første kongene
Samuel
De to kongerikene som Israel ble delt inn i (nordlige ble erobret av Assyria)
Israel og Judah
Jerusalem ble erobret og jødene tvangsforflyttet til...
Babylon (det babylonske fangenskap)
Boken der en mann blir pint fordi Gud har inngått et veddemål med Satan
Jobs bok
Bok med sanger som lovpriser Gud
Salmenes bok
Skriv tre av de fire store profetbøkene (i alfabetisk eller riktig rekkefølge)
Jesaja, Jeremia, Esekiel, Daniel
Ordet brukt om den fremtidige mannen som profetene mente ville gjenopprette kongeriket Israel
Messias (den salvede)
Den store kongen denne mannen skal være en etterkommer av
Kong David
Comments
No comments yet