Buddhisme - Fakta og begreper

Fyll ut
Quiz by profnick
Rate:
Last updated: January 20, 2022
You have not attempted this quiz yet.
First submittedAugust 31, 2019
Times taken828
Average score37,8%
Report this quizReport
10:00
Enter answer here
0
 / 37 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Hint
Answer
Gjenfødelsenes kretsløp
Samsara
Det at gode og dårlige handlinger får konsekvenser for gjenfødelsen
Karma
Frelsen, dvs. frigjøringen fra dette kretsløpet
Moksha
Skjærsilden der man blir pint før man blir gjenfødt på jorden
Naraka
Buddhismens grunnlegger
Gautama Buddha
Ordet som brukes om Buddhas lære
Dharma
Det buddhistiske fellesskapet
Sangha
Buddhismens trosbekjennelse er å søke tilflukt i de tre ovennevnte, også kalt
De tre juvelene
Hoveddoktrinen i buddhismen
De fire edle sannhetene
1. sannhet sier livet kjennetegnes av
Lidelse (dukkha)
2. sannhet sier dette forårsakes av
Begjær
Frigjøringen fra gjenfødelsenes kretsløp som man merker mens man lever, betyr utslokking
Nirvana
Måten å oppnå frigjøring på
Den edle åttedelte vei
Fordi den ikke skal være altfor asketisk blir den kalt
Middelveien
Veien kan deles inn i disse tre hoveddelene
Innsikt, etikk og meditasjon
Foruten lidelse og forgjengelighet kjennetegnes eksistens av
Ikke-selv (anatman)
Buddhismen skiller mellom disse to gruppene
Munker/nonner og lekfolk
Byggverk som inneholder relikvier etter Buddha eller andre buddhistiske helgener
Stupa
Buddhismens største helligdag som feirer Buddhas oppvåkning
Vesak
Det buddhistiske lekfolk er forventet å følge for å forbedre sin karma
De fem levereglene
Hint
Answer
Tilbedelse av Buddhas avbildning bl.a gjennom ofring av røkelse og blomster
Puja
"Sørlig" buddhisme i Thailand, Burma og Sri Lanka ("de eldstes lære")
Theravada
"Østlig" buddhisme i Kina, Japan, Vietnam og Taiwan ("den store vognen")
Mahayana
"Nordlig" buddhisme i Tibet og Mongolia ("diamant-vognen")
Vajrayana
Den hellige skriftsamlingen i "sørlig" buddhisme
Pali-kanon (Tripitaka)
Skrifter med lære fra det gamle India, inkl. buddhistiske tekster, kalles
Sutra
Nesten-buddhaer som fungerer som helgener i "østlig" og "nordlig" buddhisme
Bodhisattvaer
En av de aller største av ovennevnte, representerer barmhjertighet
Avalokiteshvara (Guanyin)
Mahayana-skole/retning som vektlegger meditasjon
Zen
Den store skolen som dyrker den himmelske Amitabha Buddha for å bli gjenfødt i hans himmel
Rene land
Den japanske skolen der man skal ritualistisk hylle Lotus-sutraen
Nichiren
Et internasjonal trossamfunn regnet som humanistisk buddhisme basert på ovennevnte japanske skole
Soka Gakkai
En sentral doktrine i mahayana-buddhisme er at alt er
Tomhet (shunyata)
Det man kaller sjefsmunkene i tibetansk buddhisme (egentlig tibetansk for guru, lærer)
Lama
Det geometriske rituelle symbolet kjent fra tibetansk buddhisme
Mandala
Spesielle ord og setninger som gjentas under meditasjon, særlig i tibetansk buddhisme
Mantra
Den åndelige lederen av tibetanerne i dag
Den 14. Dalai Lama
1 Comments
+1
Level 31
Mar 6, 2020
Alle kombinasjoner av innsikt, etikk og meditasjon burde godtas.

Jeg fikk det ikke godkjent med rekkefølgen "etikk, meditasjon, innsikt"