Statistics for Engelsk ordlegging 5

Click here to take the quiz!

General Stats

  • This quiz has been taken 89 times
  • The average score is 8 of 17

Answer Stats

HintAnswer% Correct
Vanskelig å siHard to tell/say
91%
Synes du det?Do you think so?
82%
Legg på (telefonen)Hang up
73%
Hele tidenAll the time / All of the time
64%
I det minste / I hvert fallAt least
64%
Og så videreEt cetera / And so on
64%
Å ta/ha medTo bring
64%
Å legge merke tilTo notice
64%
Å tilbringe tidTo spend time
64%
Å bruke pengerTo spend money
55%
Se for deg / Forestill degImagine
45%
Ikke bry deg (om å gjøre det)Don't bother
27%
Hvordan ser man det?How can you tell?
27%
Ikke omvendtNot the other way around
18%
Uten å skjønne detWithout realizing/knowing it
18%
Det sier seg selvIt goes without saying
9%
I forkant avPrior to
9%

Score Distribution

Percentile by Number Answered

Percent of People with Each Score

Your Score History

You have not taken this quiz