Engelsk - Preposisjoner 1

Oversett til engelsk
Quiz by profnick
Rate:
Last updated: September 13, 2022
You have not attempted this quiz yet.
First submittedFebruary 7, 2021
Times taken197
Average score46,5%
Report this quizReport
8:00
Enter answer here
0
 / 43 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Hint
Answer
På engelsk
In English
På jobben
At work
Gå på skolen
Go to school
Lei av
Tired of / Sick of
Viktig for
Important to
Lete etter
Look for
Sint på
Mad at / Angry with
Be om
Ask for
En venn av meg
A friend of mine
Over hele verden
Across the world
Ha bruk for
Have use for
Hva handler det om?
What is it about?
På en stund
In/For a while
Avhengig av (to betydninger)
Depend on / Addicted to
Klage over/på
Complain about
Enig med
Agree with
På feil sted til feil tid
In the wrong place at the wrong time
Stemme på
Vote for
På grunn av
Because of
I stand til
Able to / Capable of
Tenk på
Think about
Flink til å
Good at
Hint
Answer
Tro på meg
Believe me
Tro på spøkelser
Believe in ghosts
Stol på meg
Trust me
Et kart over
A map of
Jeg føler ikke for det
I don't feel like it
Vent på
Wait for
Redd for
Afraid of
Det kommer an på
It depends (on)
Minne meg om
Remind me of
Drømme om
Dream of/about
Jeg vurderer å
I'm thinking of/about
Utsatt for
Exposed to
Sammenlignet med
Compared to
Tiltrukket av
Attracted to
Delt inn i
Divided into / Split into
Slokk ilden
Put out (Extinguish) the fire
Innen tirsdag
By Tuesday
Jeg kommer ikke på noe annet
I can't think of anything else
Åpen for nye ideer
Open to new ideas
Dette er interessant for meg
This is interesting to me
Det betyr ikke noe for meg
It doesn't matter to me
Comments
No comments yet