Statistics for Engelsk - Preposisjoner 1

Click here to take the quiz!

General Stats

  • This quiz has been taken 197 times
    (160 since last reset)
  • The average score is 20 of 43

Answer Stats

HintAnswer% Correct
På engelskIn English
97%
På jobbenAt work
83%
Gå på skolenGo to school
83%
Lei avTired of / Sick of
79%
Be omAsk for
69%
Redd forAfraid of
62%
En venn av megA friend of mine
62%
Viktig forImportant to
62%
Sint påMad at / Angry with
62%
Enig medAgree with
55%
Drømme omDream of/about
55%
Vent påWait for
55%
Flink til åGood at
52%
Det kommer an påIt depends (on)
52%
Lete etterLook for
52%
Tenk påThink about
52%
Stol på megTrust me
52%
Hva handler det om?What is it about?
52%
Tro på spøkelserBelieve in ghosts
48%
Tro på megBelieve me
48%
På en stundIn/For a while
48%
Stemme påVote for
48%
På grunn avBecause of
45%
Minne meg omRemind me of
45%
Over hele verdenAcross the world
41%
Et kart overA map of
41%
Avhengig av (to betydninger)Depend on / Addicted to
41%
Sammenlignet medCompared to
38%
Klage over/påComplain about
34%
Jeg føler ikke for detI don't feel like it
34%
Åpen for nye ideerOpen to new ideas
34%
Dette er interessant for megThis is interesting to me
34%
I stand tilAble to / Capable of
31%
Slokk ildenPut out (Extinguish) the fire
31%
Tiltrukket avAttracted to
28%
Ha bruk forHave use for
24%
Innen tirsdagBy Tuesday
21%
Utsatt forExposed to
21%
På feil sted til feil tidIn the wrong place at the wrong time
21%
Det betyr ikke noe for megIt doesn't matter to me
21%
Delt inn iDivided into / Split into
17%
Jeg kommer ikke på noe annetI can't think of anything else
17%
Jeg vurderer åI'm thinking of/about
17%

Score Distribution

Percentile by Number Answered

Percent of People with Each Score

Your Score History

You have not taken this quiz since the last reset