Statistics for Engelsk - Preposisjoner 1

Click here to take the quiz!

General Stats

  • This quiz has been taken 192 times
    (155 since last reset)
  • The average score is 20 of 43

Answer Stats

HintAnswer% Correct
På engelskIn English
96%
På jobbenAt work
87%
Gå på skolenGo to school
83%
Lei avTired of / Sick of
83%
Be omAsk for
70%
Redd forAfraid of
61%
En venn av megA friend of mine
61%
Viktig forImportant to
61%
Sint påMad at / Angry with
61%
Drømme omDream of/about
57%
Vent påWait for
57%
Enig medAgree with
52%
Lete etterLook for
52%
Tro på spøkelserBelieve in ghosts
48%
Tro på megBelieve me
48%
Flink til åGood at
48%
Det kommer an påIt depends (on)
48%
Minne meg omRemind me of
48%
Tenk påThink about
48%
Stol på megTrust me
48%
Stemme påVote for
48%
Hva handler det om?What is it about?
48%
Over hele verdenAcross the world
43%
Et kart overA map of
43%
På grunn avBecause of
43%
Sammenlignet medCompared to
43%
På en stundIn/For a while
43%
Klage over/påComplain about
35%
Avhengig av (to betydninger)Depend on / Addicted to
35%
Jeg føler ikke for detI don't feel like it
35%
Åpen for nye ideerOpen to new ideas
35%
Dette er interessant for megThis is interesting to me
35%
I stand tilAble to / Capable of
30%
Slokk ildenPut out (Extinguish) the fire
30%
Tiltrukket avAttracted to
26%
Innen tirsdagBy Tuesday
26%
Ha bruk forHave use for
26%
Utsatt forExposed to
22%
Jeg kommer ikke på noe annetI can't think of anything else
22%
På feil sted til feil tidIn the wrong place at the wrong time
22%
Det betyr ikke noe for megIt doesn't matter to me
22%
Delt inn iDivided into / Split into
17%
Jeg vurderer åI'm thinking of/about
17%

Score Distribution

Percentile by Number Answered

Percent of People with Each Score

Your Score History

You have not taken this quiz since the last reset