Engelske idiomer med norsk forklaring

Enter an answer into the box
Quiz by profnick
Rate:
Last updated: January 28, 2020
You have not attempted this quiz yet.
First submittedJanuary 31, 2018
Times taken80
Average score18,9%
Report this quizReport
15:00
Enter answer here
0
 / 53 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Hint
Answer
"Tåle tidens tann"
Stand the test of time
"Ta det med en klype salt"
Take it with a grain of salt
"Ta deg sammen"
Pull yourself together
"Du får ikke både pose og sekk"
You can't have your cake and eat it too
"Begrave stridsøksen"
Bury the hatchet
"Reddet av gongongen"
Saved by the bell
"Den som intet våger, intet vinner"
No guts no glory
"Mellom barken og veden"
Between a rock and a hard place
"Gjennom tykt og tynt"
Through thick and thin
"Øvelse gjør mester"
Practice makes perfect
"Splitt og hersk"
Divide and conquer
"Å gjøre susen"
To do the trick
"Føre-var"
Better safe than sorry
"En tommelfingerregel"
A rule of thumb
"Målet helliger midlene"
The end justifies the means
"Les mellom linjene"
Read between the lines
"Stopp en hal"
Hold your horses
"Tatt på fersken"
Caught red-handed
"Bite i gresset" (bli overvunnet)
Bite the dust
"Sette hardt mot hardt"
Fight fire with fire
Å ha en dårlig dag
A bad hair day
Å vise noen rundt og hvordan man gjør ting
Show him the ropes
Å ligge helt likt i en konkurranse
Neck and neck
Gjøre hva som helst for å få til noe (være veldig fleksibel)
Bend over backwards
En situasjon som kommer ut av kontroll
To get out of hand
Å gå for langt (dvs. prøve seg på noe som ikke går)
A bridge too far
Enda ikke trygg og ferdig med en prøvelse
Not out of the woods yet
Hint
Answer
Å prøve igjen etter å ha mislyktes
Back to the drawing board
Å gå konkurs
To go belly up
Å presse grensen for hva som er mulig å gjøre
Pushing the envelope
Når noe er nytteløst å prøve å finne eller oppnå
A wild goose chase
Å gå til feil person om en henvendelse; generelt å ta feil
Barking up the wrong tree
Noe du ikke har noe med å gjøre
None of your business
Å ha gjort et godt forsøk, men ikke ha fått det ordentlig til
Close but no cigar
Å være totalt ukritisk (f.eks. å la seg hjernevaske)
Drinking the Kool-Aid
Å bare berøre overflaten i stedet for å lære mer ved å gå dypere
Just scratching the surface
En paradoksal og umulig situasjon du ikke kommer ut av
A Catch-22
Et åpenlyst valg
A no-brainer
En potensiell problematisk situasjon du ønsker å unngå
Open up a can of worms
I stor nød
In dire straits
Å være enig med noen
See eye to eye
Å dø
To kick the bucket
Å virkelig å ha strukket seg langt for å hjelpe noen
To go above and beyond
Å følge reglene
To go by the book
Alt på en gang
In one fell swoop
Noe som gir både fordeler og ulemper
A mixed blessing
Helt fra begynnelsen av
Right off the bat (or from the get-go)
En total fiasko
A train wreck
Å være sjefen som bestemmer
To call the shots
Å lure seg ut av et ansvar
To weasel out of
Å jobbe veldig hardt
To bust one's hump
Når det blir nødvendig å ta et grep
When push comes to shove
Å få kritikk uansett hva du gjør (for det ene valget og det andre)
You're damned if you do, you're damned if you don't
Comments
No comments yet