Filosofer fra antikken

Fyll ut navnene på filosofene du kjenner fra antikken
Quiz by profnick
Rate:
Last updated: April 7, 2022
You have not attempted this quiz yet.
First submittedSeptember 22, 2016
Times taken123
Average score43,8%
Report this quizReport
6:00
Enter answer here
0
 / 16 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Hint
Answer
Den første naturfilosofen, som mente vann var grunnlaget for alt som finnes
Thales
Filosofen opptatt av matematisk mystisisme, at tallene er grunnlaget for alt
Pytagoras
Den første deisten, som ikke trodde på de greske gudene slik de ble fremstilt
Xenofanes
Kjent for å ha brukt begrepet logos om et kosmisk prinsipp (som det Absolutte), og ha sagt at alt endres
Heraklit
Den første agnostikeren, som sa at man ikke kan vite om gudene finnes
Protagoras
Kjent for atomisme, den gang en materialistisk filosofi om at alt består av atomer
Demokrit
Kjent for sin metode for å vekke innsikt hos folk, til han ble henrettet for ateisme; skrev aldri noen bøker selv
Sokrates
Kjent for sin metafysikk om ideenes verden (og hulelignelsen), og sin politiske filosofi (i boken Staten) om at filosofer bør styre samfunnet
Platon
Blitt kalt logikkens far og den første vitenskapsmannen, filosoferte over logikk, retorikk, etikk (dydsetikk), politikk, fysikk, metafysikk, biologi og poesi
Aristoteles
Hint
Answer
Atomist, materialist og hedonist som ikke trodde på noe liv etter døden
Epikur
Grunnla stoisismen, en filosofi/religion som vektla dyder og tro på logos
Zenon
Grunnla nyplatonismen, en filosofi/religion som vektla tro på det Ene, inspirert av Platons metafysikk
Plotin
Den store kinesiske filosofen som fremmet rolleetikk med respekt for autoritetspersoner, og moralsk adferd og korrekt ritual i forfedredyrkingen
Konfusius
Den mytiske kinesiske filosofen som skal ha grunnlagt daoismen, om å handle i balanse med naturen og Dao (veien)
Laozi
Den buddhistiske filosofen som sa at alt er tomhet og kan ikke eksistere evig (eller ikke egentlig eksisterer i det hele tatt)
Nagarjuna
Hindu-filosofen i tidlig middelalder som fremmet frelse (moksha) gjennom kunnskap om monisme, at atman og Brahman (sjelen og det Absolutte) er ett
Adi Shankara
Comments
No comments yet