Filosofer fra eldre og nyere tid (med bilde)

Quiz instructions
Quiz by profnick
Rate:
Last updated: September 22, 2019
You have not attempted this quiz yet.
First submittedSeptember 20, 2019
Times taken186
Average score52,9%
Report this quizReport
6:00
Enter answer here
0
 / 17 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Den første naturfilosofen - Alt kommer fra vann
Atomisme - Alt som finnes består av atomer
Den vestlige filosofiens grunnlegger
Idéverdenen er mer ekte enn den fysiske (hulelignelsen)
Dydsetikk + Alt som finnes består av stoff og form
Empirisme - Man får kunnskap gjennom erfaring/sanseinntrykk
Rasjonalisme - Man får kunnskap gjennom fornuften/logikk
Empirisme og skeptisisme - Man får aldri sikker kunnskap
Pliktetikk (deontologi) - Det kategoriske imperativ
Konsekvensetikk (utilitarisme) - Lykkemaksimering
Eksistensialisme - Individet gir mening til sitt liv
Eksistensialisme og ateisme - "Gud er død"
Analytisk filosofi - Logikk og vitenskap, ikke metafysisk spekulasjon
Eksistensialisme og feminisme - Konstruktivistisk kjønnsforståelse
Eksistensialisme - Man er dømt til frihet
Kinesisk filosofi og rolleetikk - Respekt for autoriteter
Buddhistisk filosofi og ikke-dualisme - Alt er tomhet
Comments
No comments yet