Hinduisme og buddhisme - Fakta og begreper

Enter an answer into the box
Quiz by profnick
Rate:
Last updated: April 8, 2019
You have not attempted this quiz yet.
First submittedSeptember 22, 2016
Times taken124
Average score25,5%
Report this quizReport
15:00
Enter answer here
0
 / 47 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Hint
Answer
De helligste tekstene i hinduismen, som er blant verdens eldste hellige skrifter
Vedaene
Det Absolutte, den kosmiske substansen og prinsippet, eller verdenssjelen
Brahman
Den individuelle sjelen til alt som lever, som blir gjenfødt
Atman
Gjenfødelsenes (reinkarnasjonenes) kretsløp
Samsara
Måten ens handlinger får konsekvenser for ens gjenfødelse
Karma
Den kosmiske plikten man skal følge, også avhengig av kjønn og klasse/kaste
Dharma
Ofringsritualet i hinduismen
Puja
Frigjøring fra gjenfødelsenes kretsløp
Moksha
Hengiven dyrking av en guddom for å kunne forenes med denne guddommen etter døden
Bhakti
Den guden som flest hinduer dyrker som den største (avbildes som en hersker)
Vishnu
Den guden som nest flest hinduer dyrker som den største (avbildes som en vismann, assosieres også med fruktbarhet)
Shiva
I en slags treenighet står Vishnu for opprettholdelse av verden, Shiva for den sykliske ødeleggelsen, mens denne mindre guden står for skapelsen
Brahma
En nedstigning, eller menneskelig inkarnasjon av en guddom
Avatar
Vishnus avatar fra eposet Bhagavad Gita
Krishna
Vishnus avatar fra eposet Ramayana
Rama
Vishnus kone, gudinnen av velstand
Lakshmi
Brahmas kone, gudinnen av kunnskap
Saraswati
Shivas kone, gudinnen av fruktbarhet (en av de viktigste gudinnene)
Parvati
Den populære krigerske versjonen av Shivas kone
Durga
Den mest skremmende krigerske versjonen av Shivas kone
Kali
Den kjente guden for godt hell med et elefanthode, også sønnen til Shiva
Ganesha
Retningen innen hinduismen som dyrker Vishnu
Vaishnavisme
Retningen innen hinduismen som dyrker Shiva
Shaivisme
Retningen innen hinduismen som dyrker gudinnen
Shaktisme
Hint
Answer
Den mest ortodokse retningen innenfor buddhismen, som ikke har guddommer eller tilsvarende
Theravada
Den mest mangfoldige (og utbredte) retningen innenfor buddhismen, der man blant annet dyrker bodhisattvaer og himmelske buddhaer (betyr den store vognen)
Mahayana
Den esoteriske og tantriske buddhismen med mange guder og gudelignende figurer, som er flertallsreligion i Tibet og Mongolia (betyr diamant-vognen)
Vajrayana
Grunnleggeren av buddhismen
Gautama Buddha
I buddhismen er det forskjell mellom disse to gruppene
Munker/nonner og lekfolk
Buddhistiske byggverk som skal inneholde relikvier etter Buddha
Stupa
Ordet som brukes om Buddhas lære
Dharma
Kanonen av buddhistiske skrifter i theravada (også kalt Pali-kanonen etter språket den er skrevet på)
Tripitaka
Det buddhistiske skrifter gjerne blir kalt (brukes også om ulike tekster fra det gamle India)
Sutraer
Det man kaller fellesskapet enten av munker eller alle buddhister
Sangha
Til sammen blir Buddha, Dharma og Sangha kalt
De tre juveler
Det buddhister kaller frigjøring fra gjenfødelsenes kretsløp
Nirvana
Hoveddoktrinen i buddhismen
De fire edle sannhetene
Måten å oppnå frigjøring på
Den edle åttedelte veien
Det buddhistiske lekfolk er forventet å følge for å forbedre sin karma
De fem levereglene
Nesten-buddhaer som fungerer som gudelignende figurer for mange buddhister i Kina, Japan og Korea
Bodhisattvaer
En av de aller største bodhisattvaene, representerer barmhjertighet
Avalokiteshvara
En veldig kjent underskole i mahayana-buddhisme fra Japan som vektlegger meditasjon
Zen
Mahayana-skolen som dyrker den himmelske Amitabha Buddha for å bli gjenfødt i hans himmel
Rene land
Det man kaller sjefsmunkene i tibetansk buddhisme (egentlig tibetansk for guru, lærer)
Lama
Det geometriske rituelle symbolet brukt særlig i tibetansk buddhisme
Mandala
Spesielle ord og setninger som gjentas under meditasjon, særlig i tibetansk buddhisme
Mantra
Den åndelige lederen av tibetanerne i dag
Den 14. Dalai Lama
Comments
No comments yet