Historie og filosofi 1 - Tenkerne

Enter an answer into the box
Quiz by profnick
Rate:
Last updated: September 7, 2019
You have not attempted this quiz yet.
First submittedDecember 19, 2017
Times taken114
Average score42,5%
Report this quizReport
8:00
Enter answer here
0
 / 40 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Hint
Answer
Forfatter bak de greske eposene "Iliaden" og "Odysseen", de eldste litterære verkene i den vestlige kanon
Homer
Forfatter av "Teogonien" om gresk mytologi
Hesiod
Historieskrivingens far, skrev om perserkrigene
Herodot
Historiker bak "Peloponneskrigen" om krigen mellom Athen og Sparta
Thukydid
Gresk filosof som grunnla vestlig filosofi, men uten å skrive et eneste verk
Sokrates
Gresk filosof som skrev bl.a. "Staten"
Platon
Gresk filosof som har blitt kalt logikkens og vitenskapens far
Aristoteles
Romersk filosof og statsmann, kjent for stoisk filosofi, skrev bl.a. "Om pliktene"
Cicero
Den romerske keiseren som også var kjent som stoisk filosof
Marcus Aurelius
Den katolske kirkefaderen, biskopen og teologen, skrev "Om Gudsstaten"
Augustin
Den store middelalderfilosofen og katolske teologen, skrev "Summa Theologica"
Thomas Aquinas
En mindre kjent renessanse-humanist, skrev "Om menneskets verdighet"
Pico della Mirandola
Renessanse-humanist fra Rotterdam
Erasmus
Italieneren som grunnla statsvitenskap med boken "Fyrsten"
Niccolo Machiavelli
Engelsk forfatter og statsmann, skrev det humanistiske "Utopia"
Thomas More
Tysk reformator som startet den protestantiske reformasjonen med "De 95 tesene"
Martin Luther
Sveitsisk reformator som grunnla sin egen protestantiske retning og teologi
Jean Calvin
Polsk astronom som fremmet det heliosentriske verdensbildet
Nicolaus Copernicus
Tysk astronom som stod bak planetenes bevegelseslover
Johannes Kepler
Italiensk astronom og fysiker som utviklet teleskopet som astronomisk instrument
Galileo Galilei
Den store fysikeren, skrev "Principia" om bevegelseslovene og tyngdekraften
Isaac Newton
Hint
Answer
Engelsk filosof som stod bak empirismen
Francis Bacon
Fransk filosof som stod bak rasjonalismen
René Descartes
Fransk fysiker som også er kjent som en kristen apologet
Blaise Pascal
Jødisk rasjonalist og panteist som bodde i Nederland
Baruch Spinoza
Nederlandsk rettsfilosof som fremmet internasjonal rett (for felles regler rundt diplomati for å unngå krig)
Hugo Grotius
Engelsk filosof som stod bak samfunnskontrakt-teorien med boken "Leviathan"
Thomas Hobbes
Engelsk filosof og empirist som fremmet naturlige rettigheter og parlamentarisk styresett, og derfor kalt liberalismens far
John Locke
Engelsk filosof og empirist som skrev "A Treatise of Human Nature"
David Hume
Opplysningstidstenker som skrev bl.a. "Samfunnskontrakten" til fordel for folkesuverenitet
Jean-Jacques Rousseau
Den amerikanske grunnlovsfaderen som skrev "Uavhengighetserklæringen"
Thomas Jefferson
Filosof og økonom som fremmet økonomisk liberalisme med boken "The Wealth of Nations"
Adam Smith
Konservatismens far, kjent for hans kritikk av den franske revolusjonen "Reflections on the Revolution in France"
Edmund Burke
Liberal politisk tenker som skrev "Common Sense" og "Rights of Man"
Thomas Paine
Den tidlige feministen som skrev "A Vindication of the Rights of Woman"
Mary Wollstonecraft
Stod bak transcendental idealisme med sin bok "Kritikk av den rene fornuft"
Immanuel Kant
Filosof som bygde videre på idealismen med boken "Åndens fenomenologi"
G.W.F. Hegel
Franskmann som skrev "Demokratiet i Amerika" etter en reise til USA
Alexis de Tocqueville
Fremmet liberalisme og feminisme, skrev boken "On Liberty"
John Stuart Mill
Sosialisten og filosofen bak "Det kommunistiske manifest" og "Das Kapital"
Karl Marx
Comments
No comments yet