Historisk tidslinje

Enter an answer into the box
Quiz by profnick
Rate:
Last updated: February 10, 2019
You have not attempted this quiz yet.
First submittedMay 27, 2016
Times taken180
Average score36,4%
Report this quizReport
5:00
Enter answer here
0
 / 33 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Hint
Answer
8000 f.v.t., grunnlaget for hele sivilisasjonen
Jordbruksrevolusjonen
Stedet der sivilisasjon og de første bystatene oppstod
Mesopotamia
3300 f.v.t, historien begynte med denne oppfinnelsen
Skriftspråk
400-tallet f.v.t. da denne store greske polisen var et direkte demokrati
Athen
Den spesielt militaristiske og oligariske polisen
Sparta
Det største europeiske riket i antikken, som var republikk og så keiserrike
Romerriket
Epoken til de gamle grekerne og romerne
Antikken
Epoken etter den forrige
Middelalderen
Det store muslimske riket i tidlig middelalder
Kalifatet
Denne mannen har blitt kalt Europas grunnlegger fordi han ble keiser i Sentral- og Vest-Europa
Karl den store
Hedninger fra nord som terroriserte Europa, og dro på lange reiser
Vikinger
De kristne erobringsforsøkene i det hellige land
Korstogene
Hva skjedde 1492?
Columbus oppdaget Amerika
Den særlig kulturelle epoken fra 1400-tallet til 1500-tallet
Renessansen
Den religiøse revolusjonen da protestantisme oppstod i opposisjon til katolisisme
Reformasjonen
Hint
Answer
Perioden på 1700-tallet med nye politiske tanker om frihet og folkestyre
Opplysningstiden
Opprøret som førte til at USA ble grunnlagt
Den amerikanske revolusjonen
Hva begynte i 1789?
Den franske revolusjonen
Den store lederen av Frankrike 1799-1815
Napoleon
Den største sivilisatoriske omveltningen siden jordbruksrevolusjonen
Den industrielle revolusjonen
Ideologien (-ismen) som fremmet grunnleggelse av nye moderne nasjonalstater i Europa på 1800-tallet
Nasjonalismen
At vestlige stormakter koloniserte mesteparten av Afrika og Asia
Den nye imperialismen
1914-1918
Første verdenskrig
Den første store kommunistiske revolusjonen, 1917
Den russiske revolusjonen
Grunnleggeren av Sovjetunionen
Lenin
1919-1939
Mellomkrigstiden
Samlebetegnelse for høyreekstreme bevegelser som oppstod etter WWI
Fascisme
Det som 1930-tallet er kjent for, begynte i 1929
Den store depresjonen
Den høyreekstreme bevegelsen til Hitler som kom til makten i Tyskland i 1933
Nazismen
1939-1945
Andre verdenskrig
Den store anti-kolonialisten i India
Gandhi
Konflikten mellom USA og Sovjetunionen, ca. 1945-90
Den kalde krigen
Den man kaller prosessen der verdens land blir enda tettere knyttet sammen, fortrinnsvis økonomisk
Globaliseringen
Comments
No comments yet