Statistics for Historisk tidslinje

Click here to take the quiz!

General Stats

  • This quiz has been taken 175 times
    (139 since last reset)
  • The average score is 12 of 33

Answer Stats

HintAnswer% Correct
Epoken til de gamle grekerne og romerneAntikken
74%
Stedet der sivilisasjon og de første bystatene oppstodMesopotamia
67%
Det største europeiske riket i antikken, som var republikk og så keiserrikeRomerriket
63%
Hedninger fra nord som terroriserte Europa, og dro på lange reiserVikinger
60%
400-tallet f.v.t. da denne store greske polisen var et direkte demokratiAthen
59%
Epoken etter den forrigeMiddelalderen
59%
Perioden på 1700-tallet med nye politiske tanker om frihet og folkestyreOpplysningstiden
55%
1914-1918Første verdenskrig
53%
Den store lederen av Frankrike 1799-1815Napoleon
49%
Den spesielt militaristiske og oligariske polisenSparta
49%
Den særlig kulturelle epoken fra 1400-tallet til 1500-talletRenessansen
48%
8000 f.v.t., grunnlaget for hele sivilisasjonenJordbruksrevolusjonen
45%
Grunnleggeren av SovjetunionenLenin
41%
Den religiøse revolusjonen da protestantisme oppstod i opposisjon til katolisismeReformasjonen
40%
Ideologien (-ismen) som fremmet grunnleggelse av nye moderne nasjonalstater i Europa på 1800-talletNasjonalismen
36%
De kristne erobringsforsøkene i det hellige landKorstogene
34%
1919-1939Mellomkrigstiden
34%
3300 f.v.t, historien begynte med denne oppfinnelsenSkriftspråk
34%
Hva begynte i 1789?Den franske revolusjonen
32%
1939-1945Andre verdenskrig
30%
Den største sivilisatoriske omveltningen siden jordbruksrevolusjonenDen industrielle revolusjonen
30%
Konflikten mellom USA og Sovjetunionen, ca. 1945-90Den kalde krigen
25%
Den høyreekstreme bevegelsen til Hitler som kom til makten i Tyskland i 1933Nazismen
23%
At vestlige stormakter koloniserte mesteparten av Afrika og AsiaDen nye imperialismen
22%
Den første store kommunistiske revolusjonen, 1917Den russiske revolusjonen
21%
Denne mannen har blitt kalt Europas grunnlegger fordi han ble keiser i Sentral- og Vest-EuropaKarl den store
21%
Opprøret som førte til at USA ble grunnlagtDen amerikanske revolusjonen
18%
Den man kaller prosessen der verdens land blir enda tettere knyttet sammen, fortrinnsvis økonomiskGlobaliseringen
16%
Det store muslimske riket i tidlig middelalderKalifatet
16%
Det som 1930-tallet er kjent for, begynte i 1929Den store depresjonen
14%
Samlebetegnelse for høyreekstreme bevegelser som oppstod etter WWIFascisme
14%
Den store anti-kolonialisten i IndiaGandhi
10%
Hva skjedde 1492?Columbus oppdaget Amerika
7%

Score Distribution

Percentile by Number Answered

Percent of People with Each Score

Your Score History

You have not taken this quiz since the last reset