Historiske personer fra eldre og nyere historie - Lang

Quiz instructions
Quiz by profnick
Rate:
Last updated: November 4, 2019
You have not attempted this quiz yet.
First submittedSeptember 6, 2019
Times taken9
Average score40,0%
Report this quizReport
20:00
Enter answer here
0
 / 105 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Hint
Answer
Den første keiseren i Mesopotamia, 2300 f.v.t.
Sargon av Akkad
Babylonsk konge, lovkodeks i 1750 f.v.t.
Hammurabi
Greker som skrev Iliaden og Odysseen, 700-tallet f.v.t.
Homer
Greker, naturfilosofiens far
Thales
Greker, historieskrivingens far
Herodot
Gresk filosof og vitenskapsmann, stod for atomisme
Demokrit
Greker, den vestlige filosofiens far, kjent for sin metode
Sokrates
Greker, den vestlige filosofiens medgrunnlegger, skrev Staten
Platon
Greker, den vestlige filosofiens medgrunnlegger, logikkens far
Aristoteles
Gresk konge av Makedonia som erobret Perserriket
Aleksander den store
Greker, geometriens far
Euklid
Gresk matematiker, ingeniør og oppfinner
Arkimedes
Romersk filosof og statsmann
Cicero
Romersk general og diktator som ble myrdet
Julius Caesar
Den første keiseren i Romerriket, nevøen til den forrige
Augustus
Den romerske keiseren som konverterte til kristendommen
Konstantin den store
Frankisk keiser fra 800, den største monarken i middelalderen
Karl den store
Norges første konge i 872
Harald Hårfagre
Den viktigste kongen for kristendommen i Norge, døde i 1030
Olav den hellige
Den siste norske vikingkongen som døde i England i 1066
Harald Hardråde
Normanner som erobret England i 1066
Vilhelm erobreren
Norsk konge under borgerkrigstiden på 1100-tallet
Sverre
Islansk sagaforfatter på 1200-tallet
Snorre
Grunnleggeren av det mongolske keiserriket på 1200-tallet
Dsjengis Khan
Italiener som kalles humanismens far, 1300-tallet
Francesco Petrarca
Styrtrik bankmann i renessansens Firenze, 1400-tallet
Cosimo de Medici
Den tyske oppfinneren av boktrykkerkunsten, ca. 1450
Johann Gutenberg
Den største italienske renessansemannen og maleren
Leonardo da Vinci
Italiener, statsvitenskapens far under renessansen på 1500-tallet
Niccolo Machiavelli
Italiener som oppdaget Amerika for den spanske dronningen i 1492
Christoffer Columbus
Kaptein under den første jordomseilingen, døde underveis, 1519-21
Ferdinand Magellan
Den spanske conquistadoren som erobret Aztekerriket, 1519-21
Hernan Cortes
Den engelske dronningen, 1558-1603, gjorde England til kolonimakt
Elizabeth I
Den store monarken fra østerrikske Habsburg-dynastiet, født 1500
Karl V
Tysker, reformasjonens far i 1517, grunnla protestantisme
Martin Luther
Engelsk konge som innførte protestantismen, far til Elizabeth I
Henry VIII
Fransk grunnlegger av egen type protestantisme i Sveits
Jean Calvin
Polsk astronom som fremmet det heliosentriske verdensbildet
Nicolaus Copernicus
Italiensk fysiker og astronom, den moderne vitenskapens far
Galileo Galilei
Tysk astronom som oppdaget planetenes bevegelseslover, 1600-tallet
Johannes Kepler
Den engelske kongen som ble henrettet i 1649
Charles I
Den engelske diktatoren som styrte England som republikk, 1653-58
Oliver Cromwell
Engelsk vitenskapsmann, kjent for fysikkens bevegelseslover og tyngdekraft
Isaac Newton
Den franske eneveldige kongen på 1600-1700-tallet
Louis XIV
Engelsk politisk filosof som stod for parlamentarisk styre fra 1689
John Locke
Fransk politisk filosof, maktfordelingsprinsippet
Montesquieu
Fransk politisk filosof, ytringsfrihet
Voltaire
Fransk-sveitsisk politisk filosof, folkesuverenitet
Rousseau
Amerikansk, forfatter av Uavhengighetserklæringen i 1776
Thomas Jefferson
Den første amerikanske presidenten fra 1789
George Washington
Fransk diktator under republikkens radikale periode, 1793-94
Maximilien Robespierre
Fransk general, statsleder og keiser, 1700-1800-tallet
Napoleon Bonaparte
Konge i det selvstendige Norge i 1814
Kristian Fredrik
Fransk general som ble svensk kronprins og senere konge av Norge
Karl Johan
Tysk politisk filosof som grunnla moderne politisk sosialisme, 1848
Karl Marx
Første statsminister i Norge etter innføring av parlamentarisme i 1884
Johan Sverdrup
Tysk statsmann i Preussen som samlet Tyskland til et keiserrike i 1871
Otto von Bismarck
Britisk kolonibygger i sørlige Afrika, slutten av 1800-tallet
Cecil Rhodes
Den engelske dronningen på 1800-tallet, ble keiserinne av India
Victoria
Østeriksk erkehertug myrdet i 1914
Franz Ferdinand
Bosnisk serber og jugoslavisk nasjonalist som myrdet den forrige
Gavrilo Princip
Den amerikanske presidenten, 1913-21
Woodrow Wilson
Den siste russiske keiseren, abdiserte 1917, drept 1918
Tsar Nikolaj II
Russisk bolsjevik og kommunistleder som tok makten i Russland
Vladimir Lenin
Russisk bolsjevik og leder av den røde armé
Lev Trotskij
Georgisk bolsjevik som ble diktator i Sovjetunionen
Josef Stalin
Engelsk feminist og suffragett-leder som kjempet for kvinners stemmerett
Emmeline Pankhurst
Norsk radikal leder i Arbeiderpartiet i mellomkrigstiden
Martin Tranmæl
Norsk statsminister fra Arbeiderpartiet, 1935-45
Johan Nygaardsvold
Italiensk fascist som var diktator, 1922-43
Benito Mussolini
Norsk fascist og leder i partiet Nasjonal Samling, 1933-45
Vidkun Quisling
Amerikansk president, 1933-45, under depresjonen og WWII
Franklin D. Roosevelt
Tysk diktator i Nazi-Tyskland, 1933-45
Adolf Hitler
Spansk general og fascistisk diktator, 1939-75
Francisco Franco
Tysker, den nazistiske lederen av SS
Heinrich Himmler
Tysk sjef for Luftwaffe, øverste nazist etter Hitler
Hermann Göring
Tysk general, kjent fra krigføringen i Nord-Afrika
Erwin Rommel
Japansk keiser under andre verdenskrig
Hirohito
Japansk general og statsminister, 1941-44
Hideki Tojo
Britisk statsminister under andre verdenskrig
Winston Churchill
Tysk sjef (reichskommissar) for okkupasjonen av Norge, 1940-45
Josef Terboven
Norsk statsminister fra Arbeiderpartiet, 1945-51, 55-65, landsfaderen
Einar Gerhardsen
Indisk forkjemper for avkoloniseringen av India
Mahatma Gandhi
Første amerikanske president under den kalde krigen
Harry S. Truman
Kinesisk kommunistdiktator, 1949-76
Mao Zedong
Cubansk kommunistdiktator, 1959-2008
Fidel Castro
Sovjetisk statsleder etter Stalin, 1953-64
Nikita Khrusjtsjov
Amerikansk president, 1961-63, under Cubakrisen
John F. Kennedy
Amerikansk president, 1963-69, under Vietnamkrigen
Lyndon B. Johnson
Amerikansk president, 1969-74, trakk USA ut av Vietnamkrigen
Richard Nixon
Egyptisk statsleder og arabisk sosialist, 1952-70
Gamal Abdel Nasser
Palestinsk nasjonalist og motstandsleder i PLO, 1969-2004
Yasser Arafat
Iraks diktator, ca. 1975-2003
Saddam Hussein
Iransk islamistisk diktator, 1979-89
Ayatollah Khomeini
Amerikansk president, 1981-89, gjorde fred med Sovjetunionen
Ronald Reagan
Sovjetisk statsleder, 1985-91, kjent for reformer og kalde krigens slutt
Mikhail Gorbatsjov
Russisk president etter kommunismens fall
Boris Jeltsin
Norges statsminister under høyrebølgen, 1981-86
Kåre Willoch
Britisk statsminister under høyebølgen, 1979-90
Margaret Thatcher
Norges første kvinnelige statsminister, fra Arbeiderpartiet
Gro Harlem Brundtland
Sør-afrikansk forkjemper mot apartheid og for demokrati, president 1994-99
Nelson Mandela
Saudi-arabisk islamistisk terrorist, drept i 2011
Osama bin Laden
Amerikansk president, 2001-09, under 9/11-angrepene
George W. Bush
Amerikansk president, 2009-17, USAs første sorte president
Barack Obama
Russisk statsleder siden 1999
Vladimir Putin
Comments
No comments yet