Indiske og asiatiske religioner

Enter an answer into the box
Quiz by profnick
Rate:
Last updated: September 28, 2016
You have not attempted this quiz yet.
First submittedSeptember 28, 2016
Times taken16
Average score47,4%
Report this quizReport
15:00
Enter answer here
0
 / 38 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Hint
Answer
De helligste tekstene i hinduismen, som er blant verdens eldste hellige skrifter
Vedaene
Det kjente eposet med avataren Krishna
Bhagavad Gita
Kanonen av buddhistiske skrifter i theravada (også kalt Pali-kanonen etter språket den er skrevet på)
Tripitaka
Det buddhistiske skrifter gjerne blir kalt (brukes også om ulike tekster fra det gamle India)
Sutraer
Gjenfødelsenes (reinkarnasjonenes) kretsløp
Samsara
Frigjøring fra gjenfødelsenes kretsløp (i hinduismen)
Moksha
Det buddhister kaller frigjøring fra gjenfødelsenes kretsløp
Nirvana
Det Absolutte, den kosmiske substansen og prinsippet, eller verdenssjelen
Brahman
Den individuelle sjelen til alt som lever, som blir gjenfødt
Atman
Det hinduer kaller den kosmiske plikten man følger avhengig av kjønn og klasse/kaste, og det buddhister kaller Buddhas lære
Dharma
Måten ens handlinger får konsekvenser for ens gjenfødelse
Karma
Hengiven dyrking av en guddom for å kunne forenes med denne guddommen etter døden (i hinduismen)
Bhakti
Ofringsritualet i hinduismen (gjennomføres både hjemme og i tempel)
Puja
Den guden som flest hinduer dyrker som den største (avbildes som en hersker)
Vishnu
Den guden som nest flest hinduer dyrker som den største (avbildes som en vismann, assosieres også med fruktbarhet)
Shiva
Retningen innen hinduismen som dyrker gudinnen
Shaktisme
Den mest ortodokse retningen innenfor buddhismen, som ikke har guddommer eller tilsvarende
Theravada
Den mest mangfoldige (og utbredte) retningen innenfor buddhismen, der man blant annet dyrker bodhisattvaer og himmelske buddhaer (betyr den store vognen)
Mahayana
Den esoteriske og tantriske buddhismen med mange guder og gudelignende figurer, som er flertallsreligion i Tibet og Mongolia (betyr diamant-vognen)
Vajrayana
Hint
Answer
Grunnleggeren av buddhismen
Gautama Buddha
I buddhismen er det forskjell mellom disse to gruppene (vanligvis er det kun de i den første gruppen som kan oppnå frigjøring)
Munker/nonner og lekfolk
Hoveddoktrinen i buddhismen
De fire edle sannhetene
Måten å oppnå frigjøring på i buddhismen (den fjerde av de edle sannhetene, og gjerne symbolisert ved Dharma-hjulet)
Den edle åttedelte veien
Det buddhistiske lekfolk er forventet å følge for å forbedre sin karma
De fem levereglene
De tre juveler/skatter/tilflukter (Buddha som forbilde, Buddhas lære, og det buddhistiske fellesskap)
Buddha, Dharma og Sangha
Nesten-buddhaer som fungerer som gudelignende figurer i mahayana-buddhisme
Bodhisattvaer
En veldig kjent underskole i mahayana-buddhisme som vektlegger meditasjon (her med dens mer berømte japanske navn)
Zen
Mahayana-skolen som dyrker den himmelske Amitabha Buddha for å bli gjenfødt i hans himmel (tradisjonelt vært populær i Japan)
Rene land
Det geometriske rituelle symbolet brukt særlig i tibetansk buddhisme
Mandala
Den åndelige lederen av tibetanerne i dag
Den 14. Dalai Lama
Det man kaller sammensetningen av kinesiske religiøse praksiser og mytologi
Kinesisk folkereligion
Æring av disse utgjør en hoveddel av kinesisk folkereligion
Forfedrene
En viktig bodhisattva i kinesisk buddhisme (egentlig en kvinnelig versjon av Avalokiteshvara)
Guanyin
Den store kinesiske filosofen som har sin egen filosofiske religion i Kina
Konfutse
Den filosofiske religionen i Kina som sier man må være i harmoni med Veien
Daoisme
Hva er Tian, som regnes som et kosmisk veiledende prinsipp i kinesisk religion, særlig konfusianismen?
Himmelen
Det man kaller japansk folkereligion
Shintoisme
Den største guddommen i Japan (solgudinnen som keiseren av Japan skal være en etterkommer av)
Amaterasu
Comments
No comments yet