Islam og den islamske verden

Enter an answer into the box
Quiz by profnick
Rate:
Last updated: December 18, 2023
You have not attempted this quiz yet.
First submittedDecember 12, 2023
Times taken116
Average score64,4%
Report this quizReport
10:00
Enter answer here
0
 / 45 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Hint
Answer
Den siste profeten av islam
Muhammad
Den hellige boken i islam
Koranen
De to helligste byene i islam, fødebyen til den siste profeten og byen han flyktet til
Mekka og Medina
Jødedommen, kristendommen og islam er alle abrahamittiske religioner fordi de tror på...
Abrahams gud
Det jøder og kristne blir kalt
Bokens folk
Det arabiske ordet for Gud (også Guds navn)
Allah
Engelen som snakket med Muhammad
Gabriel/Jibril
Det viktigste i religiøs praksis som muslimer må følge
De fem søylene
Det muslimer må tro på
De seks trosartiklene
Arabisk for trosbekjennelsen
Shahada
Fullfør trosbekjennelsen: Det er ingen gud utenom Allah
Og Muhammad er hans profet
Bønnen fem ganger daglig i retning mot Kaba i Mekka
Salah (noen ganger stavet Salat)
Veldedighetsskatten på 2,5 %
Zakat (noen ganger stavet Zakah)
Fasten under måneden Ramadan
Sawm
Avslutningsfesten på fasten under Ramadan
Id al-fitr (lille id)
Pilegrimsreisen til Mekka man skal gjøre minst én gang i livet
Hajj
Den kube-formede bygningen i Mekka, den helligste bygningen i islam
Kaba
Steder der Muhammad skal ha steget til himmelen for å møte Gud
Jerusalem (der klippedomen står)
Guds lov
Sharia
Arabisk for tillatt og forbudt
Halal og Haram
En individuell fortelling om noe Profeten sa eller gjorde (som det finnes tusenvis av, samlet i store samlinger på mange bind)
Hadith
Overordnet betegnelse på tradisjonen etter Muhammad, basert på hva han sa og gjorde
Sunnah
Den islamske strafferetten (altså de strenge straffene)
Hudud
Ulama sikter til de med autoritet i islam til å tolke lovene, enklere sagt...
Rettslærde
Tittelen som mange av disse bruker
Mufti
En uttalelse i et lovspørsmål (basert på hva de mener loven sier)
Fatwa
Fordi loven kan tolkes på litt ulike måter skiller man mellom ulike...
Lovskoler
Den største retningen innenfor islam, med 1.4 milliarder tilhengere
Sunni
Den nest største retningen innenfor islam, med 200 millioner tilhengere
Shia
Islamsk mystikk
Sufisme
Flertallet muslimer som følger tradisjonell praksis og tradisjonelle holdninger er...
Konservative
Mindretallet muslimer, særlig i vestlige land, som tolker islam i retning av moderne menneskerettigheter, inkludert likestilling og homofil frigjøring er...
Liberale
Et mindretall av fundamentalistiske sunni-muslimer som er strengt mot praksiser de mener ikke kommer fra den første muslimske generasjonen
Salafisme
Et synonym for dette, som vestlige ofte bruker om den strenge praktiseringen av islam i Saudi-Arabia
Wahhabi
Tittelen til den politiske lederen av sunni-islam etter Muhammads død
Kalif
Den første kalifen etter Muhammads død
Abu Bakr
Muhammads nære fetter og svigersønn, svært viktig i shia-islam
Ali
Muhammads datter og gift med hans fetter, svært viktig i shia-islam
Fatima
Tittelen til ordinære bønneledere i sunni-islam, men kun visse av etterkommerne til Muhammad og Ali i shia-islam (dvs. Ali er den 1.)
Imam
Den vanligste undersekten i shia-islam (oppkalt etter antallet imamer de tror på)
Tolver
Politisk islam (aktivisme for at staten skal styres etter islamske verdier og lover, og ikke være sekulær)
Islamisme
Den første organisasjonen som fremmet dette i moderne tid, grunnlagt i Egypt i 1928
Det muslimske brorskap
Bevegelse fra tidlig 1900-tallet for å tolke islam på en måte som passer med moderne tid, og som fremmer toleranse
Islamsk modernisme
Ord som betyr anstrengelse for å bli en bedre muslim (store) og forsvar av islam (lille)
Jihad
Den vestlige betegnelsen på islamsk terrorisme
Jihadisme
Comments
No comments yet