Jesus Kristus og Det nye testamente

Enter an answer into the box
Quiz by profnick
Rate:
Last updated: October 18, 2019
You have not attempted this quiz yet.
First submittedNovember 20, 2016
Times taken1 150
Average score59,4%
Report this quizReport
10:00
Enter answer here
0
 / 32 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Hint
Answer
Hva betyr Kristus?
Messias (den salvede)
De fire bøkene som handler om Jesus kalles
Evangeliene
Evangelistene i riktig rekkefølge
Matteus, Markus, Lukas, Johannes
Byen som Jesus var fra
Nasaret
Byen som Jesus ble født i (kong Davids by)
Betlehem
Jesu mor (dermed Guds mor fordi han var både menneskelig og guddommelig)
Jomfru Maria
Den jødiske kongen som prøvde å drepe Jesus-barnet
Herodes den store
Predikanten som ventet på Messias og døpte den voksne Jesus
Johannes døperen
Et annet ord for Jesu disipler (som ikke er begrenset til hans 12 disipler)
Apostler
Den fremste av de 12 disiplene og navnet hans betyr Klippen ("du er klippen jeg skal bygge min kirke på")
Peter
Den kjente prekenen til Jesus i Matteus' evangelium
Bergprekenen
De jødiske lærde Jesus gjerne debatterte med
Fariseerne
Det Jesus og kristne kaller Gud
Faderen
Det Gud i Det gamle testamente blir kalt, men som også brukes om Jesus av kristne
Herren
En noe ubeskrivelig kraft som også er en guddommelig person som skal knytte kristne sammen
Den Hellige Ånd
Kombinasjonen av Gud Faderen, Sønnen (Jesus) og Den Hellige Ånd som én Gud i tre personer
Treenigheten
Hint
Answer
Den romerske guvernøren i Judea som iverksatte korsfestelsen av Jesus (selv om han ikke var enig i hans dom)
Pontius Pilatus
Den jødiske småkongen av Galilea som ikke var enig i Jesu dødsdom (han var også sønn av Herodes den store)
Herodes Antipas
De ansvarlig for å ha dømt Jesus til døden for blasfemi
De jødiske prestene
Under sitt siste måltid med disiplene sa Jesus at vinen er hans blod og brødet hans legeme, hva kalles dette kristne ritualet?
Nattverd (eukaristi)
Under hvilken høytid ble Jesus korsfestet
Påske
Hva kalles den kristne høytiden 40 dager etter påske, da Jesus steg opp til himmelen?
Kristi Himmelfart
Under hvilken høytid steg Den Hellige Ånd ned over disiplene?
Pinse
Hvilken apostel tvilte på Jesu oppstandelse (inntil han fikk bevis)?
Thomas
Hvilken apostel var ikke blant Jesu disipler, men konverterte senere og spredte kristendommen vestover i Romerriket?
Paulus
Kristendommen har en lineær historieforståelse som leder mot..
Dommedag
Den siste boka i Bibelen
Johannes' åpenbaring
Et annet ord for den voldelige endetiden
Apokalypsen
Den gylne byen der kristne vil leve evig etter dommedag
Nye Jerusalem
Endestasjonen til de som ikke står i livets bok på dommedag, også kalt "den andre død"
Ildsjøen (Helvete)
Hvilket språk snakket Jesus?
Arameisk
Hvilket språk ble Det nye testamente skrevet på?
Gresk
Comments
No comments yet