Jødedommen og Det gamle testamente

Svar på spørsmålene
Quiz by profnick
Rate:
Last updated: September 5, 2023
You have not attempted this quiz yet.
First submittedSeptember 18, 2019
Times taken353
Average score67,7%
Report this quizReport
8:00
Enter answer here
0
 / 31 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Hint
Answer
Antallet jøder i verden
14 millioner
Gudetroen i jødedommen er ...
Monoteistisk
Man er fortsatt jøde uansett hvilken gud man tror på (eller ingen) dersom man er ...
Etnisk jøde
Det jødiske språket
Hebraisk
Jødedommens hellige bok
Den hebraiske bibel (Tanakh)
Denne boken er det samme som ...
Det gamle testamente
Den bibelske gudens navn (som jøder ikke sier)
Jahve (YHWH, Yahweh)
Guds navn i Bibelen er derfor byttet ut med ...
Herren
Den store profeten og patriarken som er jødenes forfar
Abraham
Fordi de tror på hans gud, kalles jødedommen derfor en ...
Abrahamittisk religion
Hva inngikk denne profeten med Gud?
Pakten (mellom Gud og Abrahams etterkommere)
Det fysiske tegnet på pakten (hint: synlig kun på menn)
Omskjæring av guttebarn
Sønnen til Abraham, som Gud ba ham å ofre, men stoppet
Isak
Dennes sønn igjen, som fikk navnet Israel av Gud, og 12 sønner
Jakob
Folkeslaget som disse 12 utgjorde stammene av (en av de 12 var Juda, som ordet jøde kommer fra, men den gangen var det bredere navnet ...)
Israelittene
"Eksodus" som 2. mosebok også kalles, sikter til...
Utvandringen fra Egypt
Profeten som ledet israelittene på denne eksodusen til "det lovede land" Gud sa de skulle få
Moses
Hint
Answer
Jødedommens aller helligste tekst
Toraen (Torah)
Dette er det samme som ...
De fem mosebøkene
Grunnen til at dette er den helligste teksten (hint: noe Moses fikk av Gud som er en del av pakten)
Moseloven
Antallet bud i denne loven
613
Den jødiske teksten i mange bind (skrevet ned senere) som tolker loven
Talmud
Rituelt ren mat som jøder kan spise kalles ...
Kosher
Den jødiske hviledagen kalles ...
Sabbaten
Hvilken ukedag er hviledagen (den syvende dagen)?
Lørdag
Den jødiske høytiden som feirer eksodusen
Påske (Pesach)
De geistlige med autoritet i jødedommen
Rabbinere
Den store jødiske kongen fra før Israel ble delt og senere erobret (og som Jesus skal være i slekt med)
David
Det israelittiske kongeriket som varte lengst etter delingen (stammen som ikke forsvant som de andre gjorde)
Judah
Dette kongeriket ble til slutt erobret av et stort rike, og jødene ble tvangsflyttet til...
Babylon (det babylonske fangenskap)
Den fremtidige jødiske kongen som skal gjenopprette Israel (betyr "den salvede")
Messias
Comments
No comments yet