Kristendommens retninger (stor)

Enter an answer into the box
Quiz by profnick
Rate:
Last updated: November 27, 2018
You have not attempted this quiz yet.
First submittedOctober 29, 2016
Times taken30
Average score48,9%
Report this quizReport
15:00
Enter answer here
0
 / 45 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Hint
Answer
Den vanligste kristne retningen i Europa, tradisjonelt med latinsk som liturgisk språk, og har biskopen av Roma (Paven) som overhode (og over 1 milliard medlemmer)
Den katolske kirke
Arameisk-språklig østlig-katolsk kirke med hovedsete i Libanon (er 20 % av befolkningen der i dag), som anerkjenner Paven i Roma
Den maronittiske kirke
Den greske østlig-katolske kirken i Midtøsten (1.6 millioner medlemmer)
Den melkittiske kirke
Den østlig-katolske kirken i Irak (med over 600 000 medlemmer)
Den kaldeisk-katolske kirke
Den største østlig-katolske kirken i India (med nesten 5 millioner medlemmer)
Den syro-malabariske katolske kirke
Den autokefale kirken (består av flere kirker) som viderefører oldkirken siden skismaet med den katolske kirken (da begge var sammen)
Den ortodokse kirke
Patriarkene i Konstantinopel, Alexandria, Antiokia og Jerusalem er overhodene i denne kirken
Gresk-ortodoks
Patriarken i Moskva er overhodet i denne kirken (med rundt 150 millioner medlemmer)
Russisk-ortodoks
Den dominerende kirken i Romania (med over 80 % av befolkningen)
Rumensk-ortodoks
Kirken med flertall i Bulgaria
Bulgarsk-ortodoks
Den dominerende kirken i Serbia (med over 80 % av befolkningen)
Serbisk-ortodoks
Den dominerende kirken i Georgia (med over 80 % av befolkningen)
Georgisk-ortodoks
Arameisk-språklig kirke med hovedsete i Irak, og som spredte seg helt til India og Kina (skilte seg fra hovedkirken allerede i 431 og ble kalt nestoriansk)
Østens (assyriske) kirke
Fellesbetegnelse for den kristne retningen i Egypt, Etiopia, Eritrea, Armenia, Syria og India (som skilte seg fra hovedkirken i 451)
Orientalsk-ortodoks
Den kristne retningen i Egypt, med det gamle egyptiske språket som liturgisk språk, er 10 % av befolkningen der i dag
Koptisk
Arameisk-språklig kirke med hovedsete i Syria
Syrisk-ortodoks
Den største kirken i Etiopia (ca. 40 % av befolkningen)
Etiopisk-ortodoks-tewahedo
Den største kirken i Eritrea (med ca. halvparten av befolkningen)
Eritreisk-ortodoks-tewahedo
Den dominerende kirken i Armenia (med over 90 % av befolkningen)
Den armensk-apostoliske kirke
Den største orientalsk-ortodokse kirken i India (med ca. 2.5 millioner medlemmer)
Den malankarisk-ortodoks-syriske kirke
Den kristne hovedretningen som ble til i reformasjonen, og i dag står for over 1 milliard kristne fordelt på utallige kirker
Protestantisme
Konfesjonen som har flertallskirker i alle de skandinaviske landene (har til sammen 80 millioner tilhengere i verden)
Lutheranisme
Hovedkirken i Norge (statskirken, folkekirken) med hele 75 % av befolkningen som medlemmer
Den norske kirke (evangelisk-luthersk)
Konfesjonen kjent for troen på predestinasjon, som oppstod i Sveits og spredte seg til Nederland og Skottland (utenom den skotske varianten kalles den bare reformert, mens noen kalles kongregasjonalister)
Kalvinisme
Konfesjonen til den engelske statskirken grunnlagt av kong Henry 8. under reformasjonen, som står for en kommunion med over 80 millioner medlemmer, primært i tidligere britiske kolonier (i USA kalles den Episcopal Church)
Anglikanisme
Konfesjonen til den skotske kirke (nasjonal kirke, men ikke statskirke), klassifiseres som kalvinistisk
Presbyterianisme
De som tilhørte et kalvinistisk mindretall i England på 1600-tallet, og som dro tidlig til Nord-Amerika (som senere ble USA; de grunnla New England)
Puritanere
Et kristent trossamfunn som er særegen i å ikke ha religiøse ledere av noe slag og ingen ritualer, oppstod i England på 1600-tallet, ble spredt til USA (har i dag under 500 000 medlemmer)
Kvekere (Quakers, Religious Society of Friends)
Hint
Answer
Konfesjonen som primært er kjent for å ikke døpe spedbarn (har 80 millioner tilhengere i dag)
Baptister
En av de eldste konfesjonene fra reformasjonen, var mer radikal enn de andre og døpte ikke spedbarn
Anabaptisme
Den eldste gruppen som anabaptister delte seg inn i (har 2 millioner medlemmer)
Mennonitter
Denne anabaptistiske gruppen oppstod i Sveits sent på 1600-tallet, men er mest kjent for sine medlemmer i USA som ikke bruker moderne teknologi (300 000 medlemmer)
Amish
Konfesjonen som er basert på teologien til engelske John Wesley, som grunnla den i USA på 1700-tallet (har 80 millioner tilhengere)
Metodisme
Bevegelsen fra 1800-tallet i USA som vektlegger helliggjøring i eget liv (har 12 millioner tilhengere)
Holiness-bevegelsen
Bevegelsen fra 1800-tallet i USA som ønsker å restaurere den opprinnelige kristendommen (dens kirker i Norge kalles Kristi Forsamling; har kanskje 2 millioner tilhengere i verden)
Restaurasjonsbevegelsen
Den ikke-trinitariske retningen fra 1700-tallet i USA som var veldig deistisk (trodde på skaperguden, men lite religiøs ellers)
Unitarian
Konfesjonen som er særlig opptatt av at Jesus snart kommer igjen, og som følger sabbaten og kosher-reglene fra Moseloven (har 22 millioner tilhengere, 20 av dem samlet i samme kirke)
Adventisme (Syvendedags-Adventistkirken)
Gruppen grunnlagt i Storbritannia som er kjent for sitt veldedige arbeid og uniformer (har over 1 million medlemmer)
Frelsesarmeen
Den aller største protestantiske konfesjonen med nesten 300 millioner tilhengere, kjennetegnes av å legge vekt på Den Hellige Ånd, og troen på mirakler som tungetale, eksorsisme og helbredelse ved bønn og håndspåleggelse
Pinsebevegelsen
Det man kaller den kristendommen i ulike kirker som har blitt inspirert av pinsevebegelsen
Karismatisk kristendom
Den tverrkirkelige erfaringsreligiøsiteten som tilsier mer konservative og fundamentalistiske holdninger, og vektlegger det å bli "born again" som kristen
Evangelikal kristendom
Ikke-denominasjonell kirke som oppstod i Norge, grunnlagt av Johan Oscar Smith (har i dag over 30 000 medlemmer i flere land)
Brunstad Christian Church
Ikke-trinitarisk trossamfunn grunnlagt i USA av Joseph Smith (60 % av befolkningen i delstaten Utah tilhører denne kirken, formelt kalt The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints og har 15 millioner medlemmer i flere land)
Mormonere
Ikke-trinitarisk trossamfunn i USA som kjennetegnes av opposisjon mot medisin, fordi tro og bønn skal helbrede sykdom
Christian Science
Ikke-trinitarisk trossamfunn grunnlagt i USA på 1800-tallet av Charles Taze Russell (nokså særegen som kristen retning ved å ikke bruke korset som symbol; har 8 millioner medlemmer i flere land)
Jehovas vitner
Comments
No comments yet