Kristendommens retninger før reformasjonen

Enter an answer into the box
Quiz by profnick
Rate:
Last updated: August 31, 2019
You have not attempted this quiz yet.
First submittedOctober 22, 2016
Times taken36
Average score40,0%
Report this quizReport
5:00
Enter answer here
0
 / 10 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Hint
Answer
Den vanligste kristne retningen i Europa, med latinsk som liturgisk språk, og har biskopen av Roma (Paven) som overhode
Katolisisme
Patriarkene i Konstantinopel, Alexandria, Antiokia og Jerusalem er overhodene i denne kirken
Gresk-ortodoks
Fellesbetegnelse for den kristne retningen som har flertall i Hellas, Kypros, Georgia, Bulgaria, Serbia og Russland
(Østlig) Ortodoks
Fellesbetegnelse for den kristne retningen i Egypt, Etiopia, Armenia, Syria og India (som skilte seg fra hovedkirken i 451)
Orientalsk-ortodoks
Den kristne retningen i Egypt, med det gamle egyptiske språket som liturgisk språk, er 10 % av befolkningen der i dag
Koptisk
Arameisk-språklig kirke med hovedsete i Irak, og som spredte seg helt til India og Kina (skilte seg fra hovedkirken allerede i 431 og ble kalt nestoriansk)
Assyrisk (Østens kirke)
Kirkesamfunn som anerkjenner Paven i Roma, men bruker sine egne tradisjoner og språk
Østlig-katolsk
Arameisk-språklig kirke med hovedsete i Libanon (er 20 % av befolkningen der i dag), som anerkjenner Paven i Roma
Maronitter
Den ikke-trinitariske (dermed kjetterske) kristendommen som fantes i Romerriket og som spredte seg til germanerne (sluttet å eksistere)
Arianisme
Den dualistiske og esoteriske kristendommen, inspirert av gresk filosofi, som ikke anerkjente guden fra Det gamle testamente (dermed kjettersk) (finnes ikke lenger)
Gnostisisme
Comments
No comments yet