Kristendommens retninger (mindre)

Enter an answer into the box
Quiz by profnick
Rate:
Last updated: August 31, 2019
You have not attempted this quiz yet.
First submittedNovember 27, 2018
Times taken54
Average score45,5%
Report this quizReport
15:00
Enter answer here
0
 / 22 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Hint
Answer
Den vanligste kristne retningen i Europa, tradisjonelt med latinsk som liturgisk språk, og har biskopen av Roma (Paven) som overhode (og over 1 milliard medlemmer)
Den katolske kirke
Den kristne hovedretningen som ble til i reformasjonen, og i dag står for over 1 milliard kristne fordelt på utallige kirker
Protestantisme
Den autokefale kirken (består av flere kirker) som pleide å være sammen med den katolske inntil det store skismaet i 1054
Den ortodokse kirke
Primært kjent for å ikke døpe spedbarn (har 80 millioner tilhengere i dag)
Baptister
Patriarken i Moskva er overhodet i denne kirken (med rundt 150 millioner medlemmer)
Russisk-ortodoks
Kjennetegnes av å legge vekt på Den Hellige Ånd, og troen på mirakler som tungetale, eksorsisme og helbredelse ved bønn og håndspåleggelse, døper heller ikke spedbarn (ca. 300 millioner tilhengere)
Pinsebevegelsen
Konfesjonen til den engelske statskirken grunnlagt av kong Henry 8. under reformasjonen, som står for en kommunion med over 80 millioner medlemmer, primært i tidligere britiske kolonier (i USA kalles den Episcopal Church)
Anglikanisme
Mer lavkirkelig bevegelse som vokste ut av den engelske statskirken, er basert på teologien til engelske John Wesley, som grunnla den i USA på 1700-tallet (har 80 millioner tilhengere)
Metodisme
Kalles reformert, har ikke biskoper og tror på predestinasjon, oppstod i Sveits under reformasjonen og spredte seg til Nederland og Skottland (har ca. 100 mill. tilhengere)
Kalvinisme
Den kristne retningen i Egypt, med det gamle egyptiske språket som liturgisk språk, er 10 % av befolkningen der i dag (skilte seg fra hovedkirken i 451)
Koptisk
Særlig opptatt av at Jesus snart kommer igjen, og som følger sabbaten og kosher-reglene fra Moseloven (har 22 millioner tilhengere, 20 av dem samlet i samme kirke fra 1863)
Adventisme (Syvendedags-Adventistkirken)
Hint
Answer
Oppstod under reformasjonen, og har flertallskirker i alle de nordiske landene (har til sammen 80 millioner tilhengere i verden)
Lutheranisme
Konfesjonen til den skotske kirke (nasjonal kirke, men ikke statskirke), klassifiseres som kalvinistisk
Presbyterianisme
Patriarkene i Konstantinopel, Alexandria, Antiokia og Jerusalem er overhodene i denne kirken
Gresk-ortodoks
Hovedkirken i Norge (statskirken, folkekirken) med hele 70 % av befolkningen som medlemmer
Den norske kirke (evangelisk-luthersk)
Ikke-denominasjonell kirke fra Norge, grunnlagt av Johan Oscar Smith i 1900 (har i dag over 30 000 medlemmer i flere land)
Brunstad Christian Church
Arameisk-språklig østlig-katolsk kirke med hovedsete i Libanon (er 20 % av befolkningen der i dag), som anerkjenner Paven i Roma
Maronitter
Ikke-trinitarisk trossamfunn grunnlagt i USA på 1870-tallet av Charles Taze Russell (har 8 millioner medlemmer i flere land)
Jehovas vitner
Særegen i å ikke ha religiøse ledere eller ritualer, oppstod i England på 1600-tallet, ble spredt til USA og heter formelt Religious Society of Friends (har i dag under 500 000 medlemmer)
Kvekere (Quakers)
Fellesbetegnelse for den kristne retningen i Egypt, Etiopia, Eritrea, Armenia, Syria og India (som skilte seg fra hovedkirken i 451)
Orientalsk-ortodoks
Ikke-trinitarisk trossamfunn grunnlagt i USA av Joseph Smith i 1830 (60 % av befolkningen i delstaten Utah tilhører denne kirken, formelt kalt The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (LDS) og har 16 millioner medlemmer i flere land)
Mormonere
Arameisk-språklig kirke med hovedsete i Irak (skilte seg fra hovedkirken allerede i 431 og ble kalt nestoriansk, og var første kristendom som kom til Kina)
Østens (assyriske) kirke
Comments
No comments yet