Lederne i Sovjetunionen

Enter an answer into the box
Quiz by profnick
Rate:
Last updated: April 24, 2019
You have not attempted this quiz yet.
First submittedJune 16, 2016
Times taken57
Average score35,3%
Report this quizReport
4:00
Enter answer here
0
 / 17 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Hint
Answer
Første formann av folkekommissærenes råd (statsminister) av Sovjet-Russland 1917-24 og det samme av Sovjetunionen 1922-24
Vladimir Lenin
Øverstkommanderende i Den røde arme 1918-25 [ble snikmyrdet i 1940]
Lev Trotskij
Den første generalsekretæren av Det sovjetiske kommunistpartiet 1922-52, og formann av folkekommissærenes råd (statsminister) 1941-53 (i praksis enehersker fra 1928-53)
Josef Stalin
Folkekommissær for utenrikspolitikk (utenriksministeren), ca. 1939-56, også formann av folkekommissærenes råd (statsminister) 1930-41 (også ansvarlig for å konfiskere korn i Ukraina under sulten 1932-33; delansvarlig for den store terroren, 1936-40) [sparket fra partiet i 1961]
Vyacheslav Molotov
Folkekommissær for forsvar (forsvarsministeren), 1925-40, formann av det øverste sovjet (president) 1953-60 (delansvarlig for den store terroren, 1936-40)
Kliment Voroshilov
Folkekommissær for transport og industri (transport- og industriministeren), ca. 1935-44 (delansvarlig for kornkonfiskering i Ukraina under sulten 1932-33; delansvarlig for den store terroren, 1936-40) [sparket fra partiet i 1961]
Lazar Kaganovich
Folkekommissær for interne affærer (sikkerhetsminister), 1938-45 (dvs. leder av det hemmelige politiet NKVD som gjennomførte den store terroren fra 1938) [henrettet i 1953]
Lavrentiy Beria
Førstesekretær av Det ukrainske kommunistpartiet 1938-49, førstesekretær av Det sovjetiske kommunistpartiet 1953-64, statsminister 1958-64 (delansvarlig for den store terroren, 1936-40)
Nikita Khrusjtsjov
Folkekommissær for handel (handelsminister), ca. 1938-55, og visestatsminister 1955-64 (delansvarlig for den store terroren, 1936-40, men i mindre grad)
Anastas Mikoyan
Hint
Answer
Visestatsminister 1944-53 og 55-57, statsminister 1953-55 (delansvarlig for den store terroren, 1936-40) [sparket fra partiet og sendt i eksil til Kazakhstan i 1961]
Georgij Malenkov
Folkekommissær for interne affærer (sikkerhetsminister), 1934-36 (dvs. leder av det hemmelige politiet NKVD som gjennomførte den store terroren inntil 1936) [henrettet i 1938]
Genrikh Yagoda
Folkekommissær for interne affærer (sikkerhetsminister), 1936-38 (dvs. leder av det hemmelige politiet NKVD som gjennomførte den store terroren årene 1936-38) [henrettet i 1940]
Nikolai Yezhov
Generalsekretær av Den kommunistiske internasjonale (Komintern) 1926-29 [henrettet i 1938]
Nikolai Bukharin
Generalsekretær av Det sovjetiske kommunistpartiet 1964-82, også formann av det øverste sovjet (president) 1960-64 og 77-82
Leonid Bresjnev
Formann av komiteen for statssikkerhet (KGB), 1967-82, generalsekretær av Det sovjetiske kommunistpartiet, 1982-84, formann av det øverste sovjet (president), 1983-84
Jurij Andropov
Generalsekretær av Det sovjetiske kommunistpartiet, 1984-85, formann av det øverste sovjet (president), 1984-85
Konstantin Tsjernenko
Generalsekretær av Det sovjetiske kommunistpartiet (den aller siste), 1985-91, og president av Sovjetunionen 1988-91 [forlot partiet 24. aug., gikk av som president 25. des. 1991]
Mikhail Gorbatsjov
Comments
No comments yet