Mellomkrigstiden og WWII

Quiz instructions
Quiz by profnick
Rate:
Last updated: January 28, 2020
You have not attempted this quiz yet.
First submittedFebruary 27, 2019
Times taken281
Average score32,7%
Report this quizReport
10:00
Enter answer here
0
 / 55 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Hint
Answer
Den store krigen som foregikk fra 1914-18
1. verdenskrig (WWI)
Innen mellomkrigstiden var over hadde mange land innført noe som innebar en demokratisering
Kvinners stemmerett
Politisk omveltning i et stort land i 1917 forårsaket av folkets misnøye med krigen. Sikter til to hendelser, i februar og oktober
Den russiske revolusjonen
Han som ledet oktoberrevolusjonen og var statsminister fra 1917 til sin død i 1924
Vladimir Lenin
Disse revolusjonære var medlem av det sosialdemokratiske partiet, men hva kalte de seg?
Bolsjeviker
Ideologien deres var sosialistisk, dvs. at den skal være egalitær, internasjonalistisk og anti-kapitalistisk, men den var også autoritær. Hva blir den kalt?
Kommunisme (marxisme-leninisme)
Denne ideologiens posisjon på det politiske spekteret
Venstreekstrem
Ny stat fra 1922-91 som inneholdt Russland og flere andre land som også hadde vært underlagt det russiske keiserriket
Sovjetunionen (USSR)
Det vi kaller denne type stat, som sier noe om hvor demokratisk den egentlig er
Ettpartistat
Generalsekretæren i partiet fra 1922 til sin død i 1953, som ble en tyrannisk diktator
Stalin
Privat eiendomsrett ble fjernet i jordbruket, som samtidig ble modernisert og effektivisert
Kollektivisering
At millioner døde fordi staten eksporterte korn (som man ikke kunne dyrke for seg selv lenger) for å importere fabrikkdeler
Sulten i Ukraina (Holodomor)
1 million ble henrettet ca. 1935-40, og 20 millioner fengslet ca. 1930-53
Den store terroren
Sovjetiske fangeleirer der fangene ble brukt til straffarbeid
Gulag
Fredsavtalen mellom de allierte og Tyskland etter WWI, som ble forhatt av mange tyske patrioter og nasjonalister fordi den var streng, ydmykende og ga Tyskland skylden for krigen
Versailles-traktaten
Det tyske keiserriket ble avskaffet ved WWIs slutt. Hva kaller historikere det nye Tyskland som kom i stedet, fra 1919-33?
Weimar-republikken
Nasjonalistiske tyske krigsveteraner som ble brukt som leiesoldater til å slå ned kommunistiske opprør i Tyskland i 1919
Freikorps
Konspirasjonsteorien som tyske nasjonalister trodde på, om at Tysklands tap var den sosialdemokratiske regjeringen skyld (og ikke militæret) fordi de signerte overgivelsen, og senere Versailles-traktaten
Dolkestøtlegenden
Optimistisk tid med økonomisk opptur de fleste steder, også kalt jazzalderen
De glade 20-årene
Den økonomiske krisen som 30-tallet er kjent for, startet i 1929 med børskrakket i New York
Den store depresjonen
Presidenten i USA, 1933-45
Franklin D. Roosevelt (FDR)
Reformprogrammet til den nye amerikanske presidenten under krisen, skulle gi folk arbeid og velferd
New Deal
Statsminister og diktatoren i Italia, 1922-43/45, som kalte seg il Duce (lederen)
Benito Mussolini
Det han kalte sin ideologi, og som også blir brukt som samlebetegnelse for lignende høyreekstreme nasjonalistiske ideologier
Fascisme
Da han kom til makten ved å true seg til statsministerstillingen i en borgerlig koalisjonsregjering i 1922
Marsjen mot Roma
Kansler (dvs. statsminister) og diktator i Tyskland, som kalte seg der Führer (føreren)
Adolf Hitler
Årene han var Tysklands diktator
1933-45
Det man kaller hans ideologi (det han selv kalte sin ideologi i parentes)
Nazisme (nasjonalsosialisme)
Partiets paramilitære, også kalt brunskjortene
SA
Det historikere kaller Tyskland, 1933-45 (het formelt Det tyske riket, aka Det tredje riket)
Nazi-Tyskland
Det formelle ordet for jødehat (en viktig del av den raselæren der den ariske/germanske/nordiske rasen er den beste)
Antisemittisme
Det nazistiske paramilitære som var ansvarlig for alt av sikkerhet, inkl. det hemmelige politiet og konsentrasjonsleirene og massedrapene under WWII
SS
Det hemmelige politiet i Tyskland
Gestapo
Hovedforutsetning for at nazipartiet (NSDAP) ble det største partiet i Tyskland
Den store depresjonen
Mannen som var ansvarlig for å få til en koalisjonsregjering med Hitler (så Hitler ble utnevnt kansler av president Hindenburg)
Franz von Papen
At det tyske parlamentet ble påtent av en kommunist, en hendelse som ble utnyttet av Hitler til å skape et diktatur
Riksdagsbrannen
Loven som gjorde regjeringen allmektig (kort tid etterpå ble alle partier oppløst utenom nazipartiet)
Fullmaktsloven
To ord som sikter til at diktaturet får total kontroll med landet og menneskers sinn ved å fjerne all opposisjon og gjøre medlemskap i egne organisasjoner obligatorisk. Stor bruk av propaganda
Ensretting, totalitarisme
Den tyske byen der nazistene hadde sin årlige partimønstring
Nürnberg
Lovene fra 1935 som fjernet statsborgerskapet til tyske jøder, og forbød sex og ekteskap mellom jøder og tyskblodige
Nürnberg-lovene
Landet som ble invadert og annektert av Tyskland uten å avfyre et skudd (blir kalt Anschluss) i 1938, for å samle alle tyske folk i ett rike
Østerrike
Avtalen med stormaktene som ga Tyskland tillatelse til å ta Sudetenland (med tysk flertall) i Tsjekkoslovakia i 1938 for å blidgjøre Hitler og unngå krig (blidgjøring blir kalt "Appeasement")
München-avtalen
Årene andre verdenskrig (WWII) varte i Europa
1939-45
Den seirende siden under WWII med USA, UK, USSR (+ Kina, Frankrike, Polen, Norge, Det britiske imperiet, og flere)
De allierte
Den tapende siden under WWII med Tyskland, Japan, Italia (+ Finland, Ungarn, Romania, Bulgaria)
Aksemaktene
Dato og år Norge ble invadert av Tyskland
9. april 1940
Den norske fascisten som samarbeidet med tyskerne under okkupasjonen av Norge. Ble henrettet etter krigen i landssvikoppgjøret
Vidkun Quisling
Det fascistiske partiet i Norge, 1933-45
Nasjonal Samling
Nazi-Tysklands folkemord på jødene under krigen (bred definisjon inkl. også andre "undermennesker" og "livsuverdige" som ble drept i leirene som polakker og sovjetiske krigsfanger, romfolk, homofile, funksjonshemmede, Jehovas vitner og sosialister
Holocaust
Dødsleiren der flest ble drept i dette industrielle folkemordet (over 1 mill. drept med giftgassen Zyklon-B)
Auschwitz
Antall jøder som ble utslettet under krigen
6 millioner
Begrep som handler om nazistenes ambisjon om å erobre polsk og sovjetisk territorium østover for å lage et enormt livsrom til raserene germanere
Lebensraum
Krigen mellom Nazi-Tyskland og Sovjetunionen (som Tyskland invaderte i 1941), og der jødeutryddelsen startet med skyting av en million jøder. Opptil 30 millioner mennesker døde her
Østfronten
Rettssaken for å straffe krigsforbryterne, særlig de øverste nazilederne som ikke allerede hadde begått selvmord
Nürnberg-prosessen
Internasjonal organisasjon for diplomati, fred og menneskerettigheter som ble grunnlagt i 1945 etter krigen
FN (De forente nasjoner)
1 Comments
+3
Level 51
Feb 28, 2019
I can read norsk, but I can not write it. Please accept English answers