Metafysiske og epistemologiske teorier

Fyll ut navn på teoriene
Quiz by profnick
Rate:
Last updated: April 6, 2022
You have not attempted this quiz yet.
First submittedSeptember 10, 2019
Times taken146
Average score35,0%
Report this quizReport
6:00
Enter answer here
0
 / 20 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Metafysiske teorier
 
Det finnes en idéverden utenom og i tillegg til den fysiske verden
Platonsk idealisme (Platonsk realisme)
Ifølge Aristoteles består alt som finnes av
Stoff og form (hylomorfisme)
Demokrits teori om at alt som finnes består av udelelige partikler
Atomisme
Det som eksisterer deles inn i fysisk materie og ånd (inkl. sinnet)
Dualisme
Det er kun én grunnleggende substans (eller alt er tomhet)
Monisme/ikke-dualisme
Det eneste som finnes er materie
Materialisme
En materiell virkelighet finnes ikke utenfor bevisstheten til tenkende vesener
Idealisme
Det eneste du kan være sikker på at eksisterer er ditt eget sinn
Subjektivisme
Det eneste som virkelig eksisterer er ditt eget sinn
Solipsisme
Virkeligheten med dens objekter eksisterer uavhengig ditt eget sinn
Metafysisk realisme
Det eneste som virkelig eksisterer er naturen studert av naturvitenskapen
Metafysisk naturalisme
Alt som skjer er allerede forutbestemt
Determinisme
Epistemologiske teorier
 
Å tvile på om sikker kunnskap er mulig
Skeptisisme
Man kan få sikker kunnskap gjennom fornuften med bruk av deduktiv logikk
Rasjonalisme
Man får bare kunnskap gjennom erfaring med bruk av sansene
Empirisme
Verden man oppfatter (og dermed ens kunnskap om den) blir strukturert av ens eget sinn (så man kjenner ikke tingen-i-seg-selv)
Transcendental idealisme
Man kan få sikker kunnskap gjennom bruk av vitenskap og verifisering
Positivisme
Man får tentativ (foreløpig) kunnskap gjennom falsifisering i vitenskapelig metode
Kritisk rasjonalisme
Ideer og hypoteser skal dømmes basert på hvor godt de fungerer i praksis
Pragmatisme og instrumentalisme
Det finnes ingen objektiv sannhet, og ulike subjektive meninger er like sanne
Relativisme
Comments
No comments yet