Nazi-lederne i Tyskland

Enter an answer into the box
Quiz by profnick
Rate:
Last updated: April 30, 2019
You have not attempted this quiz yet.
First submittedMay 27, 2016
Times taken106
Average score29,4%
Report this quizReport
5:00
Enter answer here
0
 / 17 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Hint
Answer
Den tidligere korporalen som ble Reichskanzler i 1933 og i tillegg Reichspresident i 1934, men brukte i stedet tittelen Der Führer [begikk selvmord i 1945]
Adolf Hitler
Lederen av SS, og alt av politi og sikkerhet, inkl. Gestapo (hadde tittelen Reichsführer-SS) [begikk selvmord i 1945]
Heinrich Himmler
Lederen av flyvåpenet Luftwaffe, den egentlige nestleder etter Hitler, og leder av økonomien (hadde den høyeste militære tittelen Reichsmarschall) [begikk selvmord etter han ble dømt til døden i 1946]
Hermann Göring
Propaganda-ministeren som styrte massemediene, var kansler i én dag etter Hitlers selvmord [begikk selvmord i 1945]
Joseph Goebbels
Hitlers arkitekt som han respekterte dypt, som ble rustningsminister 1942-45 (der man brukte slaver fra okkuperte land) [satt 20 år i fengsel]
Albert Speer
Hitlers personlige sekretær i mange år, så partisekretær med tittelen Førerens stedfortreder (inntil han rømte i 1941) [satt i fengsel til han begikk selvmord i 1987]
Rudolf Hess
Hitlers personlige sekretær og partisekretær 1941-45 [døde i løpet av krigens siste dager]
Martin Bormann
Utenriksministeren 1938-45 [henrettet i 1946]
Joachim von Ribbentrop
General og øverste sjef for de væpnede styrker (Wehrmacht) [henrettet i 1946]
Wilhelm Keitel
Hint
Answer
General og stabssjef for de væpnede styrker (Wehrmacht) [henrettet i 1946]
Alfred Jodl
Storadmiral og øverstkommanderende for marinen 1943-45, ble Reichspresident og øverstkommanderende for Wehrmacht i tre uker etter Hitlers død [satt 10 år i fengsel]
Karl Dönitz
Generalguvernør av Generalguvernementet (delen av okkuperte Polen der de fleste dødsleirene lå) [henrettet i 1946]
Hans Frank
Nestleder i SS inntil han ble drept av tsjekkiske motstandsfolk i 1942, ledet Wannsee-konferansen som formaliserte planer for jødeutryddelsen
Reinhard Heydrich
Nestleder i SS fra 1942-45 [henrettet i 1946]
Ernst Kaltenbrunner
SS-kommandanten av Auschwitz [henrettet i 1947]
Rudolf Höss
SS-byråkraten som ledet koordinering av togreisene for å deportere jøder til okkuperte Polen der dødsleirene lå [ble fanget av israelske agenter i Argentina 1960, henrettet i Jerusalem 1962]
Adolf Eichmann
Den praktiske lederen av SA-paramilitære fra 1931 til han ble drept på Hitlers ordre i 1934
Ernst Röhm
Comments
No comments yet