Norsk-Engelsk - Oversettelse

Oversett til engelsk
Quiz by profnick
Rate:
Last updated: April 14, 2021
You have not attempted this quiz yet.
First submittedMarch 24, 2021
Times taken41
Average score68,3%
Report this quizReport
15:00
Enter answer here
0
 / 41 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Hint
Answer
Jeg er her
I am here
Jeg er på jobben
I am at work
De er her
They are here
Den er her
It's here
Den er ikke her
It's not here
Den er der borte
It's over there
Det er veldig tungt
It's very heavy
Det er mye vann her
There is a lot of water here
Det er godt å ha en jobb
It's good to have a job
Det er ikke bra
It's not good
Jeg jobber hver dag
I work every day
Jeg elsker min jobb
I love my job
Jeg liker å jobbe med folk
I like to work with people
Jeg liker ikke å feste
I don't like to party
Jeg jobber selv om det er skittent
I work even if it's dirty
Jeg forstår ikke
I don't understand
Jeg trenger hjelp
I need help
Trenger du hjelp
Do you need help?
Ring meg hvis du trenger hjelp
Call me if you need help
Hva vil du?
What do you want
Kan du gjøre det?
Can you do it?
Hint
Answer
Jeg kan ikke gjøre det
I can't do it
Jeg skal gjøre det i morgen
I will do it tomorrow
Jeg skal prøve å fullføre det
I will try to finish it
Du bør ikke røyke
You shouldn't smoke
Jeg synes vi bør reparere det
I think we should fix it
Jeg vet hvordan å gjøre det
I know how to do it
Jeg drar nå
I'm leaving now
Jeg kjører akkurat nå
I'm driving right now
Jeg kommer hjem
I'm coming home
Se på dette
Look at this
Jeg bryr meg om det
I care about it
Noen mennesker er dumme
Some people are stupid
Det skjedde så fort
It happened so fast
Jeg sjekket det i går
I checked it yesterday
Jeg så det
I saw it
Slapp av
Relax
Det gjør vondt
It hurts
Vær forsiktig
Be careful
Følg med (vær oppmerksom)
Pay attention / Listen
Selvfølgelig
Of course
Comments
No comments yet