Opplysningstiden

Quiz instructions
Quiz by profnick
Rate:
Last updated: September 11, 2019
You have not attempted this quiz yet.
First submittedAugust 31, 2019
Times taken94
Average score37,5%
Report this quizReport
10:00
Enter answer here
0
 / 48 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Hint
Answer
Styreform der kongen (eller en monark med annen tittel) har all makt
Enevelde
Styreform der kongens makt er begrenset av en grunnlov
Konstitusjonelt monarki
Styreform uten konge, men med president (som oftest) som statssjef
Republikk
Et rettighetsbasert samfunn basert på opplysningstidens tankegods, der alle er frie og like (med like rettigheter og lik rett til politisk medbestemmelse)
Liberalt demokrati
Prinsippet fra opplysningstidens tankegods som hindrer en institusjon fra å ha for mye makt
Maktfordeling
De tre statsmaktene ifølge det ovennevnte prinsippet
Utøvende, lovgivende og dømmende
Et synonym for og det vanligste navnet på en lovgivende forsamling, oppstod i Storbritannia
Parlament
Prinsippet som sier at statens makt kommer fra folket og at staten skal tjene dem, et grunnprinsipp i den moderne nasjonalstaten
Folkesuverenitet
Noe som opplysningstidens revolusjonære var særlig opptatt av og hevdet at alle mennesker hadde/skulle ha
Borgerrettigheter (aka naturlige rettigheter/menneskerettigheter)
Den viktigste av ovennevnte
Ytringsfrihet (og religionsfrihet)
Hva ble ikke regnet som en rettighet og forbeholdt menn med eiendom
Stemmerett
Den engelske filosofen som støttet parlamentarisk styre og var mot enevelde i 1689
John Locke
Den franske filosofen som skrev om maktfordeling
Montesquieu
Den franske filosofen som vektla rettigheter
Voltaire
Den fransk-sveitsiske filosofen som vektla folkesuverenitet
Rousseau
Slagordet til amerikanerne som mislikte det britiske styret i kolonitiden
No taxation without representation
Det britiske parlamentets underhus der innbyggerne i Storbritannia med stemmerett sendte sine representanter
House of Commons
At 13 britiske bosetterkolonier i Nord-Amerika løsrev seg britisk styre og grunnla USA
Den amerikanske revolusjonen
Datoen Uavhengighetserklæringen ble undertegnet
4. juli 1776
Engelske navnet for Uavhengighetserklæringen
US Declaration of Independence
Han som forfattet Uavhengighetserklæringen (og senere ble landets tredje president)
Thomas Jefferson
Dokumentet som forklarer hvordan USA skal styres
Grunnloven (the Constitution)
USAs utøvende makt
Presidenten
USAs lovgivende forsamling (som er delt inn i overhuset Senatet og underhuset Representantenes hus)
Congress (Kongressen)
USAs dømmende makt (det engelske ordet for høyesterett)
Supreme Court
Dokument med 10 grunnlovstillegg
Bill of Rights
Grunnlovstillegget som garanterer ytrings-, religions- og forsamlingsfrihet
1st amendment (1. grunnlovstillegg)
Illiberal praksis i flere amerikanske delstater frem til avskaffelsen i 1865
Slaveriet
Et samfunn der geistlige og adel har privilegier som resten ikke har, så det er ikke likhet for loven
Stendersamfunn
Ord som egentlig innebærer svak konge og sterke adelsmenn, men som noen bruker om makten lensherrer har over bøndene (som de delvis fortsatt hadde)
Føydalisme
Kongen som innførte enevelde i Frankrike på 1600-tallet
Ludvig 14.
Det som gjorde slutt på eneveldet (aka det gamle regimet) i Frankrike
Den franske revolusjonen
Utenom de geistlige og adel bestod landet av følgende
Tredjestanden
Eden som representanter for ovennevnte tok for å love å gi Frankrike en grunnlov
Ballhuseden
Dato for stormingen av Bastillen (Bastilldagen)
14. juli 1789
Den lovgivende forsamlingen som de revolusjonære i praksis styrte landet med
Nasjonalforsamlingen
Det store rettighetsdokumentet skrevet av de franske revolusjonære i 1789
Erklæringen om menneskets og borgerens rettigheter
Generalen som tok over Frankrike og gjorde seg til eneveldig keiser, selv om han fortsatt trodde på (noen av) revolusjonens idealer
Napoleon
Lovboken fra 1804 som garanterte likhet for loven, religionsfrihet og eiendomsrett, men som umyndiggjorde kvinner
Code Napoleon
En veldig langsiktig konsekvens av den franske revolusjonen
Demokratisering i Europa
Det nye klassesamfunnet som kom med industrialiseringen var delt mellom disse
Arbeiderklassen og borgerskapet
Den politiske ideologien (-ismen) som fremmet interessene til de uten eiendom og stemmerett
Sosialisme
Den store tenkeren på 1800-tallet som videreutviklet den ovennevnte -ismen til å fremme et klasseløst samfunn, og som gjorde den stor i arbeiderbevegelsen
Karl Marx
Den politiske ideologien (-ismen) for de som støttet opplysningstidens tankegods og individets frihet
Liberalisme
Den politiske ideologien (-ismen) for de som støttet gamle eliter, tradisjoner og verdier og at samfunnet ikke må endres for brått
Konservatisme
-Ismen som fremmet at alle med felles språk og kultur skulle ha egen nasjonalstat
Nasjonalisme
To nye land som ble til gjennom en samlingsprosess på 1800-tallet
Italia og Tyskland
-Ismen som fremmet kvinners rettigheter
Feminisme
Comments
No comments yet