Statistics for Opplysningstiden

Click here to take the quiz!

General Stats

  • This quiz has been taken 101 times
  • The average score is 18 of 48

Answer Stats

HintAnswer% Correct
Styreform der kongen (eller en monark med annen tittel) har all maktEnevelde
91%
Styreform uten konge, men med president (som oftest) som statssjefRepublikk
80%
Styreform der kongens makt er begrenset av en grunnlovKonstitusjonelt monarki
63%
Den franske filosofen som vektla rettigheterVoltaire
60%
Prinsippet som sier at statens makt kommer fra folket og at staten skal tjene dem, et grunnprinsipp i den moderne nasjonalstatenFolkesuverenitet
57%
Prinsippet fra opplysningstidens tankegods som hindrer en institusjon fra å ha for mye maktMaktfordeling
57%
Den franske filosofen som skrev om maktfordelingMontesquieu
57%
Den engelske filosofen som støttet parlamentarisk styre og var mot enevelde i 1689John Locke
54%
Et synonym for og det vanligste navnet på en lovgivende forsamling, oppstod i StorbritanniaParlament
51%
Den lovgivende forsamlingen som de revolusjonære i praksis styrte landet medNasjonalforsamlingen
49%
Hva ble ikke regnet som en rettighet og forbeholdt menn med eiendomStemmerett
49%
Kongen som innførte enevelde i Frankrike på 1600-talletLudvig 14.
46%
Et samfunn der geistlige og adel har privilegier som resten ikke har, så det er ikke likhet for lovenStendersamfunn
46%
Den viktigste av ovennevnteYtringsfrihet (og religionsfrihet)
46%
En veldig langsiktig konsekvens av den franske revolusjonenDemokratisering i Europa
43%
USAs utøvende maktPresidenten
43%
Den fransk-sveitsiske filosofen som vektla folkesuverenitetRousseau
43%
Noe som opplysningstidens revolusjonære var særlig opptatt av og hevdet at alle mennesker hadde/skulle haBorgerrettigheter (aka naturlige rettigheter/menneskerettigheter)
40%
Den store tenkeren på 1800-tallet som videreutviklet den ovennevnte -ismen til å fremme et klasseløst samfunn, og som gjorde den stor i arbeiderbevegelsenKarl Marx
40%
-Ismen som fremmet at alle med felles språk og kultur skulle ha egen nasjonalstatNasjonalisme
40%
Slagordet til amerikanerne som mislikte det britiske styret i kolonitidenNo taxation without representation
40%
De tre statsmaktene ifølge det ovennevnte prinsippetUtøvende, lovgivende og dømmende
40%
Datoen Uavhengighetserklæringen ble undertegnet4. juli 1776
37%
Den politiske ideologien (-ismen) for de som støttet gamle eliter, tradisjoner og verdier og at samfunnet ikke må endres for bråttKonservatisme
34%
Den politiske ideologien (-ismen) for de som støttet opplysningstidens tankegods og individets frihetLiberalisme
34%
Han som forfattet Uavhengighetserklæringen (og senere ble landets tredje president)Thomas Jefferson
34%
Dokument med 10 grunnlovstilleggBill of Rights
31%
-Ismen som fremmet kvinners rettigheterFeminisme
31%
Engelske navnet for UavhengighetserklæringenUS Declaration of Independence
31%
Ord som egentlig innebærer svak konge og sterke adelsmenn, men som noen bruker om makten lensherrer har over bøndene (som de delvis fortsatt hadde)Føydalisme
29%
Den politiske ideologien (-ismen) som fremmet interessene til de uten eiendom og stemmerettSosialisme
29%
At 13 britiske bosetterkolonier i Nord-Amerika løsrev seg britisk styre og grunnla USADen amerikanske revolusjonen
26%
Dokumentet som forklarer hvordan USA skal styresGrunnloven (the Constitution)
26%
Det britiske parlamentets underhus der innbyggerne i Storbritannia med stemmerett sendte sine representanterHouse of Commons
26%
Generalen som tok over Frankrike og gjorde seg til eneveldig keiser, selv om han fortsatt trodde på (noen av) revolusjonens idealerNapoleon
26%
Utenom de geistlige og adel bestod landet av følgendeTredjestanden
26%
Dato for stormingen av Bastillen (Bastilldagen)14. juli 1789
23%
Det som gjorde slutt på eneveldet (aka det gamle regimet) i FrankrikeDen franske revolusjonen
23%
Illiberal praksis i flere amerikanske delstater frem til avskaffelsen i 1865Slaveriet
23%
USAs dømmende makt (det engelske ordet for høyesterett)Supreme Court
23%
Lovboken fra 1804 som garanterte likhet for loven, religionsfrihet og eiendomsrett, men som umyndiggjorde kvinnerCode Napoleon
20%
USAs lovgivende forsamling (som er delt inn i overhuset Senatet og underhuset Representantenes hus)Congress (Kongressen)
20%
Eden som representanter for ovennevnte tok for å love å gi Frankrike en grunnlovBallhuseden
17%
To nye land som ble til gjennom en samlingsprosess på 1800-talletItalia og Tyskland
17%
Et rettighetsbasert samfunn basert på opplysningstidens tankegods, der alle er frie og like (med like rettigheter og lik rett til politisk medbestemmelse)Liberalt demokrati
17%
Grunnlovstillegget som garanterer ytrings-, religions- og forsamlingsfrihet1st amendment (1. grunnlovstillegg)
11%
Det nye klassesamfunnet som kom med industrialiseringen var delt mellom disseArbeiderklassen og borgerskapet
6%
Det store rettighetsdokumentet skrevet av de franske revolusjonære i 1789Erklæringen om menneskets og borgerens rettigheter
0%

Score Distribution

Percentile by Number Answered

Percent of People with Each Score

Your Score History

You have not taken this quiz