Opplysningstiden - Den franske revolusjonen

Quiz instructions
Quiz by profnick
Rate:
Last updated: September 7, 2023
You have not attempted this quiz yet.
First submittedSeptember 7, 2023
Times taken18
Average score54,5%
Report this quizReport
6:00
Enter answer here
0
 / 22 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Hint
Answer
Styreform der kongen (eller en monark med annen tittel) har all makt
Enevelde
Styreform der kongens makt er begrenset av en grunnlov
Konstitusjonelt monarki
Styreform uten konge, men med president (som oftest) som statssjef
Republikk
Et rettighetsbasert samfunn basert på opplysningstidens tankegods, der alle er frie og like (med like rettigheter og lik rett til politisk medbestemmelse)
Liberalt demokrati
Prinsippet fra opplysningstidens tankegods som hindrer en institusjon fra å ha for mye makt
Maktfordeling
De tre statsmaktene ifølge det ovennevnte prinsippet
Utøvende, lovgivende og dømmende
Et synonym for og det vanligste navnet på en lovgivende forsamling, oppstod i Storbritannia
Parlament
Prinsippet som sier at statens makt kommer fra folket og at staten skal tjene dem, et grunnprinsipp i den moderne nasjonalstaten
Folkesuverenitet
Noe som opplysningstidens revolusjonære var særlig opptatt av og hevdet at alle mennesker hadde/skulle ha
Borgerrettigheter (aka naturlige rettigheter/menneskerettigheter)
Den viktigste av ovennevnte
Ytringsfrihet (og religionsfrihet)
Et samfunn der geistlige og adel har privilegier som resten ikke har, så det er ikke likhet for loven
Stendersamfunn
Ord som egentlig innebærer svak konge og sterke adelsmenn, men som noen bruker om makten lensherrer har over bøndene (som de delvis fortsatt hadde)
Føydalisme
Kongen som innførte enevelde i Frankrike på 1600-tallet
Ludvig 14. (fransk: Louis XIV)
Det som gjorde slutt på eneveldet (aka det gamle regimet) i Frankrike
Den franske revolusjonen
Utenom de geistlige og adel bestod landet av følgende
Tredjestanden
Eden som representanter for ovennevnte tok for å love å gi Frankrike en grunnlov
Ballhuseden
Dato for stormingen av Bastillen (Bastilldagen)
14. juli 1789
Den lovgivende forsamlingen som de revolusjonære i praksis styrte landet med
Nasjonalforsamlingen
Det store rettighetsdokumentet skrevet av de franske revolusjonære i 1789
Erklæringen om menneskets og borgerens rettigheter
Generalen som tok over Frankrike og gjorde seg til eneveldig keiser, selv om han fortsatt trodde på (noen av) revolusjonens idealer
Napoleon
Lovboken fra 1804 som garanterte likhet for loven, religionsfrihet og eiendomsrett, men som umyndiggjorde kvinner
Code Napoleon
En veldig langsiktig konsekvens av den franske revolusjonen
Demokratisering i Europa
Comments
No comments yet