Statistics for Opplysningstiden uten ismene

Click here to take the quiz!

General Stats

  • This quiz has been taken 159 times
  • The average score is 20 of 41

Answer Stats

HintAnswer% Correct
Styreform der kongen (eller en monark med annen tittel) har all maktEnevelde
94%
Styreform uten konge, men med president (som oftest) som statssjefRepublikk
84%
Prinsippet fra opplysningstidens tankegods som hindrer en institusjon (f.eks. kongen) fra å ha for mye maktMaktfordeling
80%
Den engelske filosofen som støttet parlamentarisk styre og var mot enevelde i 1689John Locke
76%
En veldig langsiktig konsekvens av den franske revolusjonenDemokratisering i Europa
73%
Styreform der kongens makt er begrenset av en grunnlovKonstitusjonelt monarki
73%
Den franske filosofen som vektla rettigheterVoltaire
71%
Prinsippet som sier at statens makt kommer fra folket og at staten skal tjene dem, et grunnprinsipp i den moderne nasjonalstatenFolkesuverenitet
69%
Den franske filosofen som skrev om maktfordelingMontesquieu
69%
Hva ble ikke regnet som en rettighet og forbeholdt menn med eiendomStemmerett
69%
Generalen som tok over Frankrike og gjorde seg til eneveldig keiser, selv om han fortsatt trodde på (noen av) revolusjonens idealerNapoleon
67%
Et synonym for og det vanligste navnet på en lovgivende forsamling, oppstod i StorbritanniaParlament
65%
Den fransk-sveitsiske filosofen som vektla folkesuverenitetRousseau
65%
Dokument med 10 grunnlovstilleggBill of Rights
59%
Noe som opplysningstidens revolusjonære var særlig opptatt av og hevdet at alle mennesker hadde/skulle haBorgerrettigheter (aka naturlige rettigheter/menneskerettigheter)
55%
Datoen Uavhengighetserklæringen ble undertegnet4. juli 1776
53%
Slagordet til amerikanerne som mislikte det britiske styret i kolonitidenNo taxation without representation
53%
De tre statsmaktene ifølge det ovennevnte prinsippetUtøvende, lovgivende og dømmende
51%
Dato for stormingen av Bastillen (Bastilldagen)14. juli 1789
47%
Kongen som innførte enevelde i Frankrike på 1600-talletLudvig 14.
47%
Han som forfattet Uavhengighetserklæringen (og senere ble landets tredje president)Thomas Jefferson
47%
Den viktigste av ovennevnteYtringsfrihet (og religionsfrihet)
43%
USAs utøvende maktPresidenten
41%
Illiberal praksis i flere amerikanske delstater frem til avskaffelsen i 1865Slaveriet
41%
USAs dømmende makt (det engelske ordet for høyesterett)Supreme Court
41%
Det som gjorde slutt på eneveldet (aka det gamle regimet) i FrankrikeDen franske revolusjonen
39%
Ord som egentlig innebærer svak konge og sterke adelsmenn, men som noen bruker om makten lensherrer har over bøndene (som de delvis fortsatt hadde)Føydalisme
39%
Det britiske parlamentets underhus der innbyggerne i Storbritannia med stemmerett sendte sine representanterHouse of Commons
37%
USAs lovgivende forsamling (som er delt inn i overhuset Senatet og underhuset Representantenes hus)Congress (Kongressen)
35%
At 13 britiske bosetterkolonier i Nord-Amerika løsrev seg britisk styre og grunnla USADen amerikanske revolusjonen
35%
Dokumentet som forklarer hvordan USA skal styresGrunnloven (the Constitution)
35%
Den lovgivende forsamlingen som de revolusjonære i praksis styrte landet medNasjonalforsamlingen
35%
Engelske navnet for UavhengighetserklæringenUS Declaration of Independence
35%
Lovboken fra 1804 som garanterte likhet for loven, religionsfrihet og eiendomsrett, men som umyndiggjorde kvinnerCode Napoleon
33%
Et samfunn der geistlige og adel har privilegier som resten ikke har, så det er ikke likhet for lovenStendersamfunn
33%
Eden som representanter for ovennevnte tok for å love å gi Frankrike en grunnlovBallhuseden
29%
Utenom de geistlige og adel bestod landet av følgendeTredjestanden
29%
Et rettighetsbasert samfunn basert på opplysningstidens tankegods, der alle er frie og like (med like rettigheter og lik rett til politisk medbestemmelse)Liberalt demokrati
27%
Grunnlovstillegget som garanterer ytrings-, religions- og forsamlingsfrihet1st amendment (1. grunnlovstillegg)
22%
Det nye klassesamfunnet som kom med industrialiseringen var delt mellom disseArbeiderklassen og borgerskapet
14%
Det store rettighetsdokumentet skrevet av de franske revolusjonære i 1789Erklæringen om menneskets og borgerens rettigheter
12%

Score Distribution

Percentile by Number Answered

Percent of People with Each Score

Your Score History

You have not taken this quiz