Statistics for Opplysningstiden uten ismene

Click here to take the quiz!

General Stats

  • This quiz has been taken 165 times
  • The average score is 20 of 41

Answer Stats

HintAnswer% Correct
Styreform der kongen (eller en monark med annen tittel) har all maktEnevelde
94%
Styreform uten konge, men med president (som oftest) som statssjefRepublikk
81%
Prinsippet fra opplysningstidens tankegods som hindrer en institusjon (f.eks. kongen) fra å ha for mye maktMaktfordeling
80%
Styreform der kongens makt er begrenset av en grunnlovKonstitusjonelt monarki
76%
Den engelske filosofen som støttet parlamentarisk styre og var mot enevelde i 1689John Locke
74%
En veldig langsiktig konsekvens av den franske revolusjonenDemokratisering i Europa
70%
Hva ble ikke regnet som en rettighet og forbeholdt menn med eiendomStemmerett
70%
Den franske filosofen som vektla rettigheterVoltaire
70%
Prinsippet som sier at statens makt kommer fra folket og at staten skal tjene dem, et grunnprinsipp i den moderne nasjonalstatenFolkesuverenitet
69%
Den franske filosofen som skrev om maktfordelingMontesquieu
67%
Generalen som tok over Frankrike og gjorde seg til eneveldig keiser, selv om han fortsatt trodde på (noen av) revolusjonens idealerNapoleon
67%
Et synonym for og det vanligste navnet på en lovgivende forsamling, oppstod i StorbritanniaParlament
67%
Den fransk-sveitsiske filosofen som vektla folkesuverenitetRousseau
63%
Dokument med 10 grunnlovstilleggBill of Rights
59%
Noe som opplysningstidens revolusjonære var særlig opptatt av og hevdet at alle mennesker hadde/skulle haBorgerrettigheter (aka naturlige rettigheter/menneskerettigheter)
57%
Slagordet til amerikanerne som mislikte det britiske styret i kolonitidenNo taxation without representation
56%
Datoen Uavhengighetserklæringen ble undertegnet4. juli 1776
54%
De tre statsmaktene ifølge det ovennevnte prinsippetUtøvende, lovgivende og dømmende
52%
Dato for stormingen av Bastillen (Bastilldagen)14. juli 1789
48%
Kongen som innførte enevelde i Frankrike på 1600-talletLudvig 14.
48%
Den viktigste av ovennevnteYtringsfrihet (og religionsfrihet)
46%
Han som forfattet Uavhengighetserklæringen (og senere ble landets tredje president)Thomas Jefferson
44%
Illiberal praksis i flere amerikanske delstater frem til avskaffelsen i 1865Slaveriet
41%
USAs utøvende maktPresidenten
39%
USAs dømmende makt (det engelske ordet for høyesterett)Supreme Court
39%
Det som gjorde slutt på eneveldet (aka det gamle regimet) i FrankrikeDen franske revolusjonen
37%
Ord som egentlig innebærer svak konge og sterke adelsmenn, men som noen bruker om makten lensherrer har over bøndene (som de delvis fortsatt hadde)Føydalisme
37%
Den lovgivende forsamlingen som de revolusjonære i praksis styrte landet medNasjonalforsamlingen
37%
Dokumentet som forklarer hvordan USA skal styresGrunnloven (the Constitution)
35%
Det britiske parlamentets underhus der innbyggerne i Storbritannia med stemmerett sendte sine representanterHouse of Commons
35%
USAs lovgivende forsamling (som er delt inn i overhuset Senatet og underhuset Representantenes hus)Congress (Kongressen)
33%
At 13 britiske bosetterkolonier i Nord-Amerika løsrev seg britisk styre og grunnla USADen amerikanske revolusjonen
33%
Engelske navnet for UavhengighetserklæringenUS Declaration of Independence
31%
Lovboken fra 1804 som garanterte likhet for loven, religionsfrihet og eiendomsrett, men som umyndiggjorde kvinnerCode Napoleon
30%
Et samfunn der geistlige og adel har privilegier som resten ikke har, så det er ikke likhet for lovenStendersamfunn
30%
Utenom de geistlige og adel bestod landet av følgendeTredjestanden
28%
Eden som representanter for ovennevnte tok for å love å gi Frankrike en grunnlovBallhuseden
26%
Et rettighetsbasert samfunn basert på opplysningstidens tankegods, der alle er frie og like (med like rettigheter og lik rett til politisk medbestemmelse)Liberalt demokrati
24%
Grunnlovstillegget som garanterer ytrings-, religions- og forsamlingsfrihet1st amendment (1. grunnlovstillegg)
20%
Det nye klassesamfunnet som kom med industrialiseringen var delt mellom disseArbeiderklassen og borgerskapet
13%
Det store rettighetsdokumentet skrevet av de franske revolusjonære i 1789Erklæringen om menneskets og borgerens rettigheter
11%

Score Distribution

Percentile by Number Answered

Percent of People with Each Score

Your Score History

You have not taken this quiz