Opplysningstidens ideer

Nyere historie
Quiz by profnick
Rate:
Last updated: September 1, 2023
You have not attempted this quiz yet.
First submittedSeptember 1, 2023
Times taken19
Average score33,3%
Report this quizReport
10:00
Enter answer here
0
 / 15 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Hint
Answer
Styreform der kongen (eller en monark med annen tittel) har all makt
Enevelde
Styreform der kongens makt er begrenset av en grunnlov
Konstitusjonelt monarki
Styreform uten konge, men med president (som oftest) som statssjef
Republikk
Et rettighetsbasert samfunn basert på opplysningstidens tankegods, der alle er frie og like (med like rettigheter og lik rett til politisk medbestemmelse)
Liberalt demokrati
Prinsippet fra opplysningstidens tankegods som hindrer én institusjon (f.eks. kongen) fra å ha for mye makt
Maktfordeling
De tre statsmaktene ifølge det ovennevnte prinsippet
Utøvende, lovgivende og dømmende
Et synonym for og det vanligste navnet på en lovgivende forsamling (bortsett fra nasjonalforsamling), som oppstod i England
Parlament
Prinsippet som sier at statens makt kommer fra folket og at staten skal tjene dem, et grunnprinsipp i den moderne nasjonalstaten
Folkesuverenitet
Noe som opplysningstidens revolusjonære var særlig opptatt av og hevdet at alle mennesker hadde/skulle ha
Borgerrettigheter (aka naturlige rettigheter/menneskerettigheter)
Den viktigste av ovennevnte
Ytringsfrihet (og religionsfrihet)
Hva ble ikke regnet som en rettighet og forbeholdt menn med eiendom
Stemmerett
Den engelske filosofen som støttet parlamentarisk styre og var mot enevelde i 1689
John Locke
Den franske filosofen som skrev om maktfordeling
Montesquieu
Den franske filosofen som vektla rettigheter
Voltaire
Den fransk-sveitsiske filosofen som vektla folkesuverenitet
Rousseau
Comments
No comments yet