Oversikt over islam

Enter an answer into the box
Quiz by profnick
Rate:
Last updated: December 5, 2022
You have not attempted this quiz yet.
First submittedDecember 5, 2022
Times taken245
Average score46,3%
Report this quizReport
10:00
Enter answer here
0
 / 41 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Hint
Answer
Det arabiske ordet for Gud (også Guds navn)
Allah
Grunnleggeren og den siste profeten av islam
Muhammad
Fødebyen hans, og en av de to helligste byene i islam
Mekka
Byen han flyktet til, og en av de to helligste byene i islam
Medina
Den hellige boken i islam
Koranen
Den nevnte flukten som markerer starten på islamsk tidsregning i 622
Hijra
Hjørnesteinene i religiøs praksis som muslimer må overholde
De fem søylene
Sammenfatningen av det muslimer må tro på
De seks trosartiklene
Det arabiske navnet på engelen Gabriel
Jibril
Den største retningen innenfor islam, med 1.4 milliarder tilhengere
Sunni
Den nest største retningen innenfor islam, med 200 millioner tilhengere
Shia
Islamsk mystikk
Sufisme
Muhammads fetter og svigersønn
Ali
Tittelen til lederen av det muslimske riket etter Muhammads død
Kalif
Det man kaller hendelsen da Muhammad skal ha blitt flydd til Jerusalem, og deretter steget til himmelen for å møte Gud
Nattreisen (himmelreisen)
De messianske figurene som skal dukke opp i endetiden før dommedag, ifølge islamsk eskatologi (lære om endetiden)
Mahdi og Jesus
Arabisk for tillatt
Halal
Arabisk for forbudt
Haram
Det jøder og kristne blir kalt i Koranen
Bokens folk
De arabiske (og dermed islamske) navnene for paradiset og helvete
Jannah og Jahannam
Fullfør trosbekjennelsen: Det er ingen gud utenom Allah
Og Muhammad er hans profet
Hint
Answer
Arabisk for trosbekjennelsen
Shahada
Et islamsk gudshus
Moské (eller Masjid)
Det islamske bønneritualet som gjennomføres fem ganger daglig i retning mot Kaba i Mekka
Salah (også stavet Salat)
Den obligatoriske veldedighetsskatten på 2,5 %
Zakah (også stavet Zakat)
Tårnet som en bønneroper kaller til bønn fra
Minaret
Fastemåneden (den niende i kalenderen)
Ramadan
Fasten
Sawm
Avslutningsfesten på fasten
Id al-fitr (lille id)
Pilegrimsreisen til Mekka
Hajj
Avslutningsfesten på pilegrimsreisen til Mekka (om man dro eller ikke), som skal minnes Abrahams lydighet til Gud
Id al-adha (store id)
Det universelle muslimske fellesskapet
Ummah
Den kube-formede bygningen i Mekka, den helligste bygningen i islam
Kaba
Den åttekantede bygningen som er en muslimsk helligdom bygd på den gamle tempelhøyden i Jerusalem
Klippedomen
En individuell fortelling om noe Profeten sa eller gjorde (som det finnes tusenvis av)
Hadith
Guds lov (islamsk juss i parentes)
Sharia (Fiqh)
De islamske lærde som gruppe
Ulama
Tittelen som mange rettslærde bruker
Mufti
En uttalelse i et lovspørsmål, gjort av en rettslærd etter sin tolkning
Fatwa
Fellesbetegnelse på den normative arven eller tradisjonen etter Muhammad, basert på hva han sa og gjorde (som ordet sunni kommer fra), gjenfortalt i hadither
Sunnah
De to største hadith-samlingene i sunni-islam (oppkalt etter personene som samlet dem)
Sahih Bukhari og Sahih Muslim
Comments
No comments yet