Protestantismens retninger

Quiz instructions
Quiz by profnick
Rate:
Last updated: November 5, 2019
You have not attempted this quiz yet.
First submittedAugust 31, 2019
Times taken87
Average score53,8%
Report this quizReport
8:00
Enter answer here
0
 / 13 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Hint
Answer
Martin Luther, frelse ved tro alene (sola fide), Bibelen alene (sola scriptura)
Lutheranisme
Den engelske statskirken, episkopal med biskoper
Anglikanisme
Jean Calvin, mot biskoper og for demokratisk valgte eldsteråd
Kalvinisme/reformert
John Knox, den skotske versjonen av ovennevnte
Presbyterianisme
Mot barnedåp og for troende dåp, også for at menigheter er helt selvstyrte
Baptisme
William Penn, mindre retning fra 1600-tallet, pasifistisk og praktiserer ikke ritualer
Quakers (Society of Friends)
John Wesley, lavkirkelig bevegelse som oppstod fra en vekkelse på 1700-tallet (skilt fra den engelske statskirken)
Metodisme
Veldedig organisasjon inspirert av Holiness-bevegelsen utviklet fra ovennevnte
Frelsesarmeen
Internasjonal kirke som behandler lørdag som sabbatsdagen
Syvendedags Adventisme
Tror man får nådegaver (tungetale og healing) ved å bli fylt av Den Hellige Ånd
Pinsebevegelsen
Menigheter som er inspirert av den ovennevnte
Nykarismatisk
Ikke-trinitarisk trossamfunn grunnlagt av Joseph Smith (ikke-protestantisk)
Mormonisme (Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige)
Ikke-trinitarisk trossamfunn først kalt Bibelstudenter (ikke-protestantisk)
Jehovas vitner
Comments
No comments yet