Religionene og deres hovedretninger

Enter an answer into the box
Quiz by profnick
Rate:
Last updated: October 24, 2019
You have not attempted this quiz yet.
First submittedSeptember 22, 2016
Times taken98
Average score41,2%
Report this quizReport
7:00
Enter answer here
0
 / 34 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Hint
Answer
Flertallsreligionen i Vesten, inkl. Latin-Amerika, pluss store deler av Afrika sør for Sahara, og Filippinene (Har 2.4 milliarder tilhengere)
Kristendom
Hovedretningen som har verdens største trossamfunn med 1 milliard medlemmer, med flertall i Latin-Amerika, mange europeiske land (f.eks. Frankrike, Italia, Spania, Irland, Polen), deler av Afrika, pluss Filippinene
Katolisisme
Hovedretningen som er delt inn i utallige trossamfunn, med flertall i Nord-Europa og mange tidligere britiske kolonier, inkl. USA, Canada, Australia, New Zealand
Protestantisme
Hovedretningen som har flertall i deler av Øst-Europa, inkl. Russland, og Hellas
Ortodoks kristendom
Flertallsreligionen i Indonesia, Bangladesh, Pakistan, Midtøsten, Nord-Afrika og Sentral-Asia (Har 1.6 milliarder tilhengere)
Islam
Hovedretningen med over 1.2 milliarder medlemmer, med flertall i mesteparten av Midtøsten, Sentral-Afrika, Indonesia og Nord-Afrika
Sunni
Hovedretningen med flertall i Iran og Irak
Shia
Hovedretningen med kun 10-20 millioner medlemmer, er et mindretall i Pakistan
Ahmadiyya
Hovedretningen med flertall i Oman
Ibadi
Den etniske religionen til et mindretall av arabere i Syria og Libanon
Drusere
Flertallsreligionen i India og Nepal (Har 1 milliard tilhengere)
Hinduisme
Hovedretningen som dyrker Vishnu som den fremste guddommen (Har ca. 580 millioner tilhengere)
Vaishnavisme
Hovedretningen som dyrker Shiva som den fremste guddommen (Har ca. 220 millioner tilhengere)
Shaivisme
Hovedretningen som dyrker gudinnen som den fremste guddommen (Har ukjent antall millioner tilhengere)
Shaktisme
Den tradisjonelle religionen i Kina
Kinesisk folkereligion
To ulike filosofiske skoler fra Kina
Daoisme og konfusianisme
Den tradisjonelle religionen i Japan
Shintoisme
Flertallsreligionen i Thailand, Burma, Sri Lanka, og Mongolia, med et stort mindretall i Kina, Japan, Sør-Korea og Vietnam (Har ca. 500 millioner tilhengere)
Buddhisme
Hovedretningen med flertall i Thailand, Burma, Sri Lanka, Laos og Kambodsja, er den mest ortodokse retningen (Har ca. 125 millioner tilhengere)
Theravada
Hovedretningen som er delt inn i mange ulike skoler, med et stort mindretall i Kina, Japan, Sør-Korea og Vietnam (Har veldig grovt regnet 400 millioner tilhengere)
Mahayana
Hovedretningen med flertall i Mongolia, Bhutan og regionen Tibet i Kina, med mindretall i Japan og i Kina utenom Tibet (Har ca. 20 millioner tilhengere)
Vajrayana
Flertallsreligionen i den indiske regionen Punjab (Har 25-30 millioner tilhengere)
Sikhisme
En mindre, men veldig gammel religion i India (Har kanskje 6 millioner tilhengere)
Jainisme
Flertallsreligionen i Israel (Har 14 millioner etniske medlemmer i verden)
Jødedom
Den progressive og liberale hovedretningen av ovennevnte
Reformjødedom
Den nokså liberale hovedretningen
Konservativ jødedom
Den konservative hovedretningen
Ortodoks jødedom
Den fundamentalistiske hovedretningen som inkluderer mystikk
Hasidisme
Den mest fundamentalistiske hovedretningen, har blitt kalt ultra-ortodoks
Haredi
En ny form for kristendom grunnlagt av Joseph Smith i USA på 1830-tallet (Over 15 mill. tilhengere i verden)
Mormonisme
En ny monoteistisk religion grunnlagt i Persia på 1800-tallet (Over 5 mill. tilhengere i verden)
Bahai
En ny religion grunnlagt av forfatteren L. Ron Hubbard i USA på 1950-tallet
Scientologi
Samlebetegnelse brukt om en del nyreligiøsitet som ikke er knyttet til noen religion
New Age
Gjenoppliving av hedenske praksiser fra utdødde europeiske religioner
Nyhedendom (neopaganism)
Comments
No comments yet