Samfunnsfag - Arbeidsliv

Svaret må gjelde der den gule boksen ligger, men den kan flyttes ved å trykke
Quiz by profnick
Rate:
Last updated: January 5, 2021
You have not attempted this quiz yet.
First submittedDecember 15, 2020
Times taken8
Average score42,9%
Report this quizReport
8:00
Enter answer here
0
 / 28 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Hint
Answer
Primær-næringen (var lenge den største)
Jordbruk
Sekundær-næringen (pleide å være større i Norge)
Industri
Tertiær-næringen (størst i dag)
Service-næringen
Den som jobber for en annen mot lønn
Arbeidstaker
Den som ansetter en annen til å jobbe for seg
Arbeidsgiver
Arbeidsplasser i bedrifter som står utenfor myndighetene
Privat sektor
Statlige (eller fylkeskommunale eller kommunale) arbeidsplasser
Offentlig sektor
Lønn man mottar for en bestemt arbeidstid
Fast lønn
Lønn man mottar basert på hva man har fått til
Prestasjonslønn
Lønn basert på for hvor mye man har solgt
Provisjon
Lønn for å ha fullført et oppdrag
Akkord
Det at priser går opp (penger blir mindre verdt)
Inflasjon
Når arbeidstakeres lønn øker mer enn prisene
Reallønnsvekst
Når forbruket går ned, som fører til arbeidsledighet, og skaper en ond sirkel
Økonomisk depresjon
Den viktigste loven for arbeidstakeres rettigheter i Norge
Arbeidsmiljøloven
Arbeidsgiveren din må betale deg 10,2 % av det du tjente i løpet av et år som...
Feriepenger
De ansatte skal velge en kollega som dette for å passe på arbeidsmiljøet
Verneombud
Den statlige etaten med ansvar for at loven blir fulgt
Arbeidstilsynet
Det en arbeidstaker er medlem av hvis han er organisert
Fagforbund
Det største sammenslutningen av fagforbund i Norge
LO
Sammenslutningen av arbeidsgiverforeninger
NHO
En kollektiv avtale om lønn og arbeidsforhold som gjelder en hel yrkesgruppe
Tariffavtale
Et "våpen" som arbeidstakere kan bruke i konflikt med arbeidsgiveren
Streik
Et "våpen" som arbeidsgiveren kan bruke i konflikt mot arbeidstakeren
Lockout
Den statlige personen som kan involvere seg i konflikter mellom partene i arbeidslivet
Riksmekleren
Når staten (egentlig Stortinget) får slutt på en konflikt i arbeidslivet gjennom å påtvinge en løsning
Tvungen lønnsnemnd
Når en bedrift sparker ansatte fordi den ikke har råd til å lønne dem
Nedskjæringer
Når en bedrift flytter arbeidsplasser til et annet land med billigere arbeidskraft
Utflagging
Comments
No comments yet