Samfunnsfag - Innvandring, flerkultur og fordommer

Skriv riktig definisjon
Quiz by profnick
Rate:
Last updated: November 2, 2021
You have not attempted this quiz yet.
First submittedFebruary 2, 2021
Times taken144
Average score26,1%
Report this quizReport
7:00
Enter answer here
0
 / 23 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Hint
Answer
Innbyggere i et land de ikke er født i
Innvandrere
Et annet ord for disse
Immigranter
Det er fri innvandring mellom Norge og EU-land fordi Norge er med i...
EØS
Den vanligste grunnen til at innvandrere kommer
Arbeid
Innvandrere som ikke er trygge i hjemlandet
Flyktninger
Den nest vanligste grunnen til at innvandrere kommer
Familiegjenforening
Den fjerde grunnen til at innvandrere kommer
Utdanning
Prosessen som gjør verdens land mer sammenknyttet økonomisk og sosialt
Globalisering
At et samfunn har et mangfold av ulike verdier og livsstiler
Pluralistisk/flerkulturelt
At innvandrere lærer landets språk, kommer i arbeid og blir en del av samfunnet
Integrering
At innvandrere fullstendig bytter ut sin kultur med det nye landets kultur
Assimilering
Når man mener sin kultur er overlegen alle andre, som rangeres under den
Etnosentrisk
Å ikke rangere kulturer, men ha forståelse for at de kan være forskjellige
Kulturrelativisme
Nasjonalismen som sier at innvandrere ikke kan bli norske
Etnisk nasjonalisme
Nasjonalismen som sier innvandrere må endre kultur og religion for å bli norske
Kulturell nasjonalisme
Nasjonalismen som godtar innvandrere med en annen kultur som norske
Liberal nasjonalisme
En generalisering av hvordan en menneskegruppe er (fører til fordommer)
En stereotypi
Å rangere mennesker i et hierarki basert på hudfarge/opprinnelse (at en er bedre enn en annen)
Rasisme
Raseskille, at ulike grupper ikke bør ha med hverandre å gjøre
Segregering
Å fremme hat mot en person basert på personens hudfarge, opprinnelse, religion eller legning
Hatytring
Vold mot en person pga. personens hudfarge, opprinnelse, religion eller legning
Hatkriminalitet
Annet ord for fremmedfrykt, dvs. frykt for utlendinger eller folk med en annen kultur
Xenofobi
Det å akseptere at folk kan ha meninger eller en livsstil du er uenig i
Toleranse
Comments
No comments yet